Leden stemmen in met cao-akkoord AT5

dinsdag 27 december 2016

De NVJ en FNV Media & Cultuur hebben met de directie van AT5 een akkoord bereikt over de cao 2017. De Leden hebben inmiddels voor het akkoord gestemd. De cao staat vooral in het teken van modernisering.

Modernisering was hard nodig want de laatste versie stamde uit 2010. Sindsdien is er veel gebeurd bij AT5, zowel als het om structuur gaat als om arbeidsvoorwaarden. Die zijn op tal van punten geharmoniseerd met de cao Publieke Omroep.

Salaris

De AT5 directie heeft in de afgelopen jaren steeds de salarisverhoging bij de Publieke Omroep toegepast. Het voornemen om dat ook in de toekomst te blijven doen is nu vastgelegd, zij het dat hier wel een kleine slag om de arm wordt gehouden: “mits de financiële omstandigheden dat toelaten”. Het is echter niet de verwachting dat de financiële situatie bij AT5 snel drastisch verandert.

Minimaal vijf nieuwe contracten

In navolging van de publieke omroep krijgt AT5 ook de mogelijkheid om meer tijdelijke contracten aan te bieden. Zes tijdelijke contracten in vier jaar in plaats van drie in twee jaar (wet Werk en Zekerheid). Nog dit jaar krijgen enkele medewerkers die anders aan hun maximum zaten, een nieuw contract aangeboden. Bovendien zullen het komend half jaar minimaal vijf freelancers (payrollers) een tijdelijk contract aangeboden krijgen. De NVJ vindt dit een goede ontwikkeling.

Verder is voor payrollers en uitzendkrachten in artikel 10.5 van de cao duidelijker vastgelegd welke regelingen ook voor hen gelden.

Niet geharmoniseerd

Op drie belangrijke punten kan de harmonisatie vooralsnog niet gerealiseerd worden: duur werkweek, eindejaarsuitkering en de NRD-regeling. Kleine winst is dat ze nu wel expliciet in het protocol worden benoemd. Dat was ook een wens tijdens de jongste leden/personeelsbijeenkomst. Om diverse redenen zegt de directie een en ander nu niet te kunnen financieren. De NVJ heeft begrip voor die argumenten maar wil wel de vinger aan de pols kunnen houden. Mede daarom is de looptijd van de cao op een jaar gezet.

Met de directie is afgesproken dat men bij het gemeentebestuur van Amsterdam gaat pleiten voor harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden met die van de Publieke Omroep.

 

Downloads