Leids Mediafonds van start

dinsdag 3 april 2018

Het Leids Mediafonds is van start gegaan met de eerste vergadering van zijn bestuur. De verwachting is dat de eerste aanvragen voor het fonds in oktober 2018 kunnen worden ingediend.

Foto: Buro JP

De gemeente Leiden heeft voor 2018 250.000 euro uitgetrokken ter versterking van de journalistiek in de regio Leiden. Het is het eerste regionale fonds in Nederland dat geheel onafhankelijk een stimulans zal zijn voor lokale en regionale journalistiek. De gemeente heeft de intentie uitgesproken tot 2021 het fonds financieel te ondersteunen.

Onderzoeksjournalistiek en journalistieke verdieping

Het bestuur van het Mediafonds zoekt de versterking van de journalistiek in de regio Leiden vooral in onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping. Daarnaast is de rol van de journalistiek in de sociale samenhang in de regio een belangrijk aandachtspunt voor het fonds, aldus het bestuur.

Voorjaars- en najaarsronde

Aanvragen voor het fonds kunnen in een voorjaars- en een najaarsronde worden ingediend. De voorwaarden waaraan die aanvragen moeten voldoen, zal het bestuur van het Leids Mediafonds medio juni bekendmaken. Ook wordt dan de aanvraagprocedure gepubliceerd. Dan is het ook mogelijk om voor de eerste ronde in oktober 2018 een aanvraag in te dienen.

Het bestuur organiseert in juni een kennismakingsbijeenkomst voor alle journalistieke partijen in de regio Leiden.

Bestuur Leids Mediafonds

Het bestuur van het Leids Mediafonds bestaat uit vijf onafhankelijke leden, die op grond van hun ervaring in de journalistiek en de communicatie zijn benoemd. Het bestaat (foto v.l.n.r.) Milja de Zwart (lid), René Roodheuvel (lid, oud-secretaris NVJ), Bob Nieman (voorzitter), Ionica Smeets (secretaris) en Rick van Dijk (penningmeester).