Een, twee, drie, vier jaar en klaar

maandag 20 juni 2022

Eindelijk. Na een juridisch traject van vier jaar (2018 - 2022) is het gestelde doel bereikt: een billijke vergoeding voor geleverd regionaal fotojournalistiek werk bij DPG Media. Bijna 20% verhoging van het tarief, met als extra een jaarlijkse indexering daarvan. Dit alles verankerd in een afgesproken Werkcode DPG.

Een Werkcode die ook inhoudt dat er met respect voor elkaars standpunten situaties worden besproken. Via deze link kun je de Werkcode nog eens nalezen.

Opluchting

Voor mij is het een hele opluchting om te constateren dat de directie van DPG Media ook tot het besef is gekomen dat de beloning van haar freelancers in verhouding moet staan tot de kwaliteitsproducten die zij uitgeven en het rendement daarvan.

Motivatie

Waarom ben ik dit traject ingegaan? Wat is mijn motivatie geweest? Vooraf heb ik mij gerealiseerd dat deze stap, genomen in 2018, de consequentie zou hebben dat het werken voor deze uitgever voor mij niet meer mogelijk is. Wellicht, zo dacht ik, zou een gang naar de rechter de uitgever tot bewegen brengen in zijn standpunt van beloningsbeleid. Niet om er zelf beter van te worden, integendeel, maar omdat ik inzag dat op deze wijze het vak naar de gallemiezen zou gaan. Op de lange duur zou niemand meer in staat zijn om bij zo’n beloningsbeleid zijn inzet rendabel te maken.

Het nu behaalde akkoord brengt de fotojournalistiek voor regionale titels op een pad met overlevingskans.

Winnen of verliezen

In 2018 ben ik het juridische traject ingegaan om te winnen. Gedurende de vier jaren ben ik in gaan zien dat een compromis, behaald via overleg, vele malen beter is dan een lang en kostbaar juridisch traject. Ik ben blij dat het nu tot een algemeen aanvaard akkoord is gekomen tussen beide partijen. Er is een brug geslagen tussen de twee partijen DPG Media en de regionale freelance fotojournalisten verenigd in de NVJ / ledengroep NVF. De winsituatie voor DPG Media is gemotiveerde freelancers die in staat worden gesteld om de verlangde kwaliteit te leveren.

Ruud Rogier, voorzitter NVF


Werkcode informatie 


Lees hier wat fotojournalisten vinden van de Werkcode DPG:

Wat vinden freelancers van de Werkcode van DPG?


Lees hier over de rol van actieve fotojournalisten in de totstandkoming van de Werkcode DPG:

Milen van Boldrik over Werkcode DPG Media: '(Foto)journalistiek heeft een Prijs was de kiem tot dit succes'


Fotojournalisten krijgen indexatie. Lees hier meer over de resultaten van de Werkcode DPG:

Veelgestelde vragen over de DPG Werkcode


Overgrote deel van de NVJ/NVF achterban stemt in met de Werkcode:

Werkcode DPG Media massaal goedgekeurd door leden NVJ