Nieuwe Algemene Voorwaarden voor freelance journalisten

woensdag 6 maart 2013

De sectie Freelance van de NVJ presenteert nieuwe algemene voorwaarden voor freelance journalisten. Binnenkort worden alle wijzigingen uitvoerig besproken tijdens een workshop over het gebruik van de algemene voorwaarden. Zo moeten altijd expliciete afspraken worden gemaakt over digitaal gebruik en hergebruik.

Deze nieuwe voorwaarden vervangen de oude standaard leveringsvoorwaarden. Let op: de naam is veranderd in Algemene Voorwaarden van de sectie Freelance van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De voorwaarden zijn permanent te raadplegen op de website van NVJ Freelance en worden daarom niet meer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Digitaal gebruik moet altijd expliciet worden afgesproken (artikel 8.2).
• Hergebruik, zowel collectief als specifiek, moet altijd expliciet worden afgesproken (artikel 8.4).
• Zodra de overeenkomst is gesloten mag je een factuur sturen. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn betaald (artikel 9.1).
• De opdrachtgever is gehouden om je te betalen ook al gebruikt hij je werk niet.
(artikel 9.3)

Als een opdrachtgever niet akkoord gaat met algemene voorwaarden, neem dan contact op met NVJ Advocaten & Juristen. De juristen geven advies over eventuele aanpassingen van de algemene voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de rechten van de freelancer.

De wet bepaalt dat algemene voorwaarden uitsluitend gelden als aan twee voorwaarden is voldaan. De algemene voorwaarden zijn vóór of bij het sluiten van de overeenkomst: – van toepassing verklaard en; – aan de opdrachtgever verstrekt (dit kan ook digitaal)

Tijdens de workshop zal worden uitgelegd hoe je aan deze voorwaarden voldoet als je bijvoorbeeld mondeling afspraken maakt.
Datum en locatie van de workshop worden nader bekendgemaakt.