Nieuwe ANP-contracten perken ondernemersvrijheid in

dinsdag 22 november 2022

De NVJ/NVF heeft het afgelopen jaar talloze overleggen gesprekken met het ANP over de nieuwe contracten en minimumtarieven, onder meer met de directeur foto. Deze overleggen hebben niet tot aanpassingen geleid. Inmiddels horen wij steeds meer zorgen vanuit fotografen over de contracten die hun ondernemersvrijheid inperken. Dit zou niet zo moeten zijn. Hoe nu verder?

Foto: Dingena Mol

Er staat een nieuw overleg tussen ANP en NVJ/NVF gepland waarbij we de grootste pijnpunten uit de contracten willen aankaarten en laten aanpassen. Maak in de tussentijd gebruik van de juridische dienst van de NVJ om vragen over je contract te verduidelijken. Zo kun je een afweging maken of je door wil en kan gaan met het ANP.

Wat kun je zelf doen?

Probeer zelf ook als opdrachtnemer – alleen of met een groepje – jouw ongenoegen te uiten over de aangeboden contracten: fotografen zijn de kern van het ANP en zeer waardevol. Besef – hoe moeilijk ook – dat je best een onderhandelingspositie hebt. Bovendien, hoe meer geluiden vanuit de directe, meest waardevolle leveranciers, hoe duidelijker de boodschap overkomt. Wees specifiek en onderbouw je punten goed. We horen her en der dat bepaalde artikelen worden afgezwakt in bewoordingen: met name als een ‘nieuw artikel’ niet in je oude contract stond.

Oude en nieuwe contracten

Leg dus je oude ANP-contract naast je nieuwe en bekijk waar de verschillen zitten voordat je het nieuwe contract tekent. Wij hebben begrepen dat de meesten van de bepalingen uit de nieuwe overeenkomst ook al in de oude contracten stonden. Maar dat kan verschillen per fotograaf. Ook daarom is het goed om met de NVJ-juristen in gesprek te gaan. Je oude ANP-contract kan bijvoorbeeld nog een bepaling bevatten die doorwerkt.

Inperken ondernemersvrijheid: juridisch toegestaan maar zeer onwenselijk

De nieuwe contracten bevatten geen bepalingen die juridisch niet mogen. Wij vinden echter dat het inperken van de ondernemersvrijheid niet zou moeten kunnen. Een van de artikelen stelt dat je als fotograaf geen werk wat ooit geleverd is aan ANP mag doorverkopen aan andere media. Dit beperkt je mogelijkheden tot ondernemen voor nu en in de toekomst. De NVJ/NVF wil dan ook dat dit artikel wordt aangepast. Want iets kan wel juridisch toegestaan zijn, maar omdat iets mag en kan, wil niet zeggen dat je het moet willen.

We houden je op de hoogte van ons vervolgoverleg met het ANP via onze site, nieuwsbrieven en socials.