NVF betrokken bij oprichting Federatie Beeldrechten

dinsdag 16 november 2021

Auteursrechtenorganisatie Pictoright richt samen met NVF, BBK, BNO, Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK), DuPho en de Kunstenbond de Federatie Beeldrechten op. Met dit nieuwe samenwerkingsverband willen wij de exploitatie van beeldrechten voor en door de betrokken makers versterken en hun positie verbeteren.

Beeldmakers leveren een steeds essentiëlere bijdrage aan de samenleving. Beelden zijn alom vertegenwoordigd in het dagelijks leven en hebben een enorme impact. Met 138 miljard euro komt de hoogste omzet in Europa binnen de creatieve en culturele industrie uit de visuele kunsten. Het CBS laat zien dat de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie 3,4 procent bedraagt, 26,5 miljard euro.

De waarde van beeld is groter dan vaak wordt gedacht, het stelsel behoeft aanpassing. In het huidige rechtenlandschap blijft bijvoorbeeld de value gap voor beeldwerken onderbelicht: waar langzamerhand de rechten voor muziek op online platforms als Instagram en YouTube geregeld worden, blijkt de urgentie voor beeld nog niet vanzelfsprekend. De Federatie Beeldrechten wil beeld op de juiste economische waarde geschat zien worden en aan beeldmakers toerekenen. Doel is een eerlijker verdeling in de keten van maker tot kijker.

Wij denken met dit nieuwe samenwerkingsverband daarom een slagvaardiger lobby te hebben specifiek op de auteursrechtelijke positie van makers. Auteursrechtenorganisatie Pictoright gaat hierbij als kwartiermaker aan de slag.

Bekijk hier ons online dossier over auteursrecht.