NVJ: onvoldoende draagvlak raam-cao

maandag 8 juli 2013

De NVJ ziet er op dit moment weinig in om door te gaan met de totstandkoming van een raam-cao. Er is te weinig draagvlak, aldus de NVJ in een brief aan werkgeversvereniging NUV. Een bundeling van journalistieke cao’s tot één journalistieke cao ziet de NVJ als een meer vanzelfsprekende en te accepteren eerste stap. De NVJ wil op korte termijn met de verschillende sectiebesturen binnen de werkgeversvereniging overleg voeren.

De verschillende cao-partijen, waaronder de NVJ, namen sinds een jaar deel aan een branchebrede paritaire commissie die in maart van dit jaar haar eindrapport presenteerde. In haar principe-uitspraak over het eindrapport zegt de NVJ dat ze niet anders kan concluderen dat er op dit moment onvoldoende draagvlak bestaat om te komen tot een raam-cao binnen de uitgeverijsector.

Vanaf de start van de studie heeft de NVJ het standpunt ingenomen dat er nadrukkelijk rekening moest worden gehouden met specifieke journalistieke aspecten. Er lijkt echter weinig besef te zijn dat journalisten een meerwaarde hebben en ook vraagt de NVJ zich af wat de toegevoegde waarde is om de eigen cao in te ruilen voor een raam-cao.

Ook vindt de NVJ dat de besparingen die een raam-cao met zich meebrengen in deze tijden niet tot een beter personeelsbeleid leiden. De aandacht gaat uit naar rendementen en bankverplichtingen, terwijl juist de afkalving van de journalistiek moet worden bestreden, aldus de NVJ. De instelling zou veel meer gericht moeten zijn op de kwaliteit van de journalistiek.

De NVJ streeft naar een journalistieke cao. Een bundeling van journalistieke cao’s ziet zij als een meer vanzelfsprekende en te accepteren eerste stap. De NVJ wil graag overleg met de sectiebesturen binnen de werkgeversvereniging om over de bezwaren te praten.