NVJ in overleg met Persgroep over herindeling dagbladfuncties

woensdag 9 december 2015

Op maandag 7 december besprak NVJ Dagbladsecretaris Annabel de Winter met Bart Verkade van Persgroep de zorgen van de redactiecommissies van de oud Wegener dagbladen van Persgroep. Herindeling van de journalistieke functies in het Persgroep functiegebouw leidde tot veel onrust en vragen bij de redacties. Voor de NVJ aanleiding tot een goed gesprek. 

De hoofdpunten van het gesprek:

  1. Persgroep heeft toegezegd dat de redactiecommissies van oud Wegener dagbladen onmiddellijk de beschikking zullen krijgen over het volledige functiegebouw voor dagbladjournalisten van Persgroep;
  2. De CAO UB Journalistiek voor Dagbladjournalisten wordt door Persgroep gevolgd. Leden van de NVJ die menen dat de CAO ten opzichte van hen niet correct wordt toegepast bij de functie- herindeling kunnen zich wenden tot de juristen van de NVJ;
  3. Gedwongen " demotie" door functie her-indeling door Persgroep zal niet tot financieel nadeel voor de betrokken dagbladjournalist leiden - want dat bepaalt de CAO UB deel 2 Journalistiek voor Dagbladjournalisten;
  4. In individuele gevallen waarin de functie her-indeling toch tot financieel nadeel voor de betreffende journalist leidt waarvoor juridisch geen oplossing kan worden gevonden, kan alsnog voor toepassing van de Sociale Regeling van Persgroep worden gekozen;
  5. ​Het eigen functiegebouw van Persgroep zal in overeenstemming moeten zijn met de referentiefuncties (en de daarbij behorende schalen) die zijn opgenomen in de functiegroep bepalingen van artikel 13 van de CAO UB deel 2 Journalistiek. Dat betekent concreet dat functieschaal 8 een Redacteur 8, een Verslaggever 8 en een Leidinggevende 8 dient te kennen en dat niet een van de journalistieke functies uit het functiegebouw kan worden gesneden.

De NVJ heeft de bovenstaande punten toegelicht in een uitgebreide brief aan de redactiecommissies van de oud-Wegener kranten van Persgroep. Wil je meer weten, neem dan contact op met de redactiecommissie van de redacties van BN-De Stem, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, De Stentor, TC-Tubantia,  De Gelderlander of PZC. De redactiecommissie van AD is eveneens op de hoogte.