NVJ roept Burgemeester Den Haag op om veiligheid journalisten in Schilderswijk beter te waarborgen

maandag 11 augustus 2014

Tijdens een anti-ISIS-betoging afgelopen zondag in Den Haag zijn meerdere journalisten met geweld geconfronteerd. Video-journalist Ernst Lissauer werd belaagd door pro-ISIS aanhangers die de betoging verstoorden. Zijn camera werd vernield. Voor beelden van de aanval op Lissauer, zie Zoomin.TV. Ook een cameraman en verslaggever van Telegraaf TV werden tijdens de rellen door deze pro-ISIS groep aangevallen. Zij moesten uitwijken naar een veiligere plek, meldt De Telegraaf.

Algemeen secretaris van de NVJ, Thomas Bruning reageert: “Deze incidenten roepen een alarmerend beeld op. Demonstranten en groepen jongeren richten zich rechtstreeks tegen de pers, die alleen in de wijk aanwezig is om onafhankelijk verslag te doen van de situatie. Tegelijkertijd lijkt de ME hier niet direct op in te grijpen of is er onvoldoende politie aanwezig om de veiligheid van de media te garanderen. Dat  mag niet zo voortduren. Op die manier ontstaan er no-go area’s voor de pers, zeker als deze herkenbaar zijn met camera’s."

Blijkbaar heeft de ME, die het incident met cameraman Lissauer zag gebeuren, geen heldere instructies gekregen om direct op te treden als media belaagd worden. Weliswaar is achteraf de zaak door de politie actief opgepakt, maar bij het incident zelf was er onvoldoende steun voor de betrokken journalist.  
De NVJ heeft contact opgenomen met de Burgemeester van Den Haag en de Nationale politie om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de media beter wordt gewaarborgd in toekomstige gevallen. Bruning: “Het is helder dat journalisten, die als zodanig herkenbaar de Schilderswijk ingaan, zich bewust moeten zijn van de risico’s, maar we kunnen ons er niet bij neerleggen dat het gevolg zou zijn dat verslag doen vanuit de wijk onmogelijk wordt. Het moet zonneklaar zijn dat er hard wordt opgetreden als journalisten belaagd worden."
De NVJ roept collega’s op om bij de NVJ melding te maken van incidenten, zodat we zicht houden op de veiligheidssituatie in de wijk en het optreden van de politie.