NVJ wil dat kabinet weer in gesprek gaat over hervormingen pensioenstelsel

dinsdag 12 maart 2019

FNV, CNV en VCP voeren op maandag 18 maart in heel Nederland actie voor een goed pensioen. Deze acties volgen op de in november 2018 vastgelopen onderhandelingen over de hervormingen van het pensioenstelsel. De NVJ - via de FNV betrokken bij de gesprekken over het pensioenstelsel - roept het kabinet op om weer in gesprek te gaan met de sociale partners over de hervormingen.

foto: Laurens van Putten/HH

In de onderhandelingen hebben de vakorganisaties erop aangedrongen om te komen met structurele oplossingen voor:

  • de snel oplopende aow-leeftijd
  • de boete die er nu staat op eerder stoppen met werken
  • het uitblijven van indexatie van het pensioen
  • het feit dat grote groepen medewerkers helemaal geen aanvullend pensioen op (kunnen) bouwen.

Een overzicht van de actiepunten zijn hier te vinden.

Uitgangspunten in arbeidsvoorwaardenbeleid

De NVJ zet zich in voor goede pensioenregelingen voor iedereen die werkt in de journalistiek, waarin sprake is van solidariteit en collectieve risicodeling. In ons arbeidsvoorwaardenbeleid (pdf) staan hierover onze uitgangspunten. De NVJ is daarnaast via de FNV betrokken bij de gesprekken over de hervormingen van het pensioenstelsel. Ook is de NVJ betrokken bij de belangrijkste pensioenfondsen die actief zijn in onze sector: PNO Media en Pensioenfonds PGB. Zowel in de besturen, verantwoordingsorganen en bij PNO Media in de pensioenraad. Zo hoort het ook, (aanvullend) pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarden en wordt door werkgevers en werknemers gezamenlijk gefinancierd. De NVJ roept het kabinet dan ook op om weer in gesprek te gaan met de sociale partners als belangrijkste gesprekspartner in de hervormingen van het pensioenstelsel.

Minimale eisen pensioenregeling

De NVJ maakt zich in de verschillende cao's hard voor stevige minimale eisen waaraan een pensioenregeling moet voldoen. Ook moet het voor freelance journalisten mogelijk zijn om pensioen op te bouwen. De freelancetarieven dienen daarvoor ruimte te geven. Wij sluiten ons aan bij de vraag van freelancers om hen toegang te geven tot de pensioenfondsen waar ook de collega's in loondienst hun pensioen opbouwen. De NVJ onderzoekt op dit moment samen met de Mediafederatie of freelancers toegelaten kunnen worden tot de pensioenfondsen in onze sector, en als dit niet mogelijk wat hier voor nodig is om dit wel te kunnen doen.

Ben je lid van de NVJ en heb je interesse om mee te praten over pensioen kun je altijd contact opnemen met Jochem Dijckmeester via jdijckmeester@nvj.nl