Ombudsman zeer kritisch over Fraudewet

woensdag 10 december 2014

De Nationale Ombudsman heeft na -een onderzoek van een half jaar- een zeer kritisch rapport gepresenteerd over de Fraudewet. De wet zou haar doel voorbij schieten en veel te zware sancties opleggen aan mensen die kleine fouten maken in het doorgeven van veranderingen in hun uitkeringssituatie. De conclusies van de Ombudsman zijn niet zonder gevolgen gebleven. Het UWV is inmiddels gestopt met het opleggen van nieuwe boetes in het kader van deze wet. Reeds opgelegde boetes worden wel nog geïnd. Bron: nationaleombudsman.nl