Onderhandelingen cao RTL Nieuws van start

maandag 12 februari 2024

Een overgrote meerderheid van de NVJ-leden in dienst bij RTL Nieuws heeft ingestemd met de cao-voorstellen voor 2024. Daarmee kunnen de onderhandelingen deze week van start. Eerlijke indexatie is de belangrijkste inzet.

Foto: Peter Hilz

In 2023 heeft RTL Nieuws een stap gezet in het compenseren van de koopkracht voor haar medewerkers. Voor de nieuwe cao vinden de NVJ en haar leden het opnieuw van groot belang dat de koopkracht op peil blijft en het vak op waarde. De NVJ zet zich dit jaar daarom in op zowel koopkrachtverbetering, waardering van de kwaliteit en flexibiliteit die werknemers en freelancers blijven leveren. Een overgrote meerderheid van de leden (91%) heeft ingestemd met de volgende voorstellen:

  • Een cao-looptijd van 1 jaar
  • Een structurele salarisverhoging van 7%, die ook geldt voor freelancers
  • Verhoging van de kilometervergoeding en verruiming van de reiskostenregeling (€0,23 per km tot een maximum van 50km)
  • Verhoging van de stagevergoeding naar €475 + indexatie
  • Verhogen van het aantal structurele vakantie-uren naar 216 uur voor een fulltime medewerker
  • Mogelijkheid uitruil feestdagen
  • Expertniveaus: functiewaardering en meer doorgroeimogelijkheden voor specialistische, ervaren medewerkers zonder leidinggevende verantwoordelijkheden.
  • Terugkeren naar PNO 1-pensioenregeling.
  • Werkzekerheid en redactionele en budgettaire zekerheid in het kader van de voorgenomen overname door DPG Media.

De eerste onderhandelingen vinden op 15 februari plaats. Onderhandelaar Wais Shirbaz: ‘Deze inzet is tot stand gekomen na nauw overleg met de leden. Onze keuze voor dit percentage is gebaseerd op zorgvuldige overwegingen en een analyse van zowel het verleden als de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Het wordt een complexe puzzel, die we met steun en vertrouwen van onze achterban aangaan.’