Onderhandelingen nieuw sociaal plan Wegener hervat

vrijdag 19 juli 2013

Vakbonden en de directie van Wegener hebben op 17 juli de onderhandelingen over een nieuwe sociaal plan hervat. Het overleg heeft duidelijk gemaakt dat er nog steeds grote verschillen bestaan tussen beide partijen. Wel zijn er een aantal zaken positief gewijzigd. De directie zal niet langer alleen van-werk-naar-werk regelingen aanbieden, maar wil ook mogelijk maken dat het beschikbare budget op een andere manier wordt opgenomen. Die budgetgedachte moet ervoor zorgen dat maatwerk mogelijk wordt en er individuele keuzeruimte bestaat, bijvoorbeeld voor gespreide uitbetaling van het budget.

Belangrijkste element waar partijen over verschillen blijft echter de hoogte van dat budget. Dit is op zich geen verrassing, want dat is tijdens de ledenbijeenkomsten al naar voren gekomen. Voor alle bonden – en in dit kader uiteraard ook voor de directie van Wegener – geldt op dit moment dat voordat inhoudelijk wordt gesproken over het sociaal plan er eerst helderheid moet komen over de financiële kaders van het sociaal plan.
Zowel de COR van Wegener als de NVJ hebben een boekenonderzoek gestart. De antwoorden en inzichten die daar uit voort komen zijn essentieel voor de voortgang van de onderhandelingen. Onder andere door vakanties konden beide onderzoeken nog niet worden afgerond. Dat zal binnen een aantal dagen wel het geval zijn. De betrokken partijen hebben daarom afgesproken 25 juli verder te onderhandelen. Dan zullen de bonden in ieder geval inzicht krijgen in de resultaten van het onderzoek dat in opdracht van de COR is uitgevoerd. De NVJ streeft ernaar dan ook de resultaten van het eigen onderzoek beschikbaar te hebben. Secretaris Tom Gibcus onderhandelt namens de NVJ.