Operatie #journalistiekheefteenprijs, voor een gezonde journalistiek!

zaterdag 23 september 2017

Een journalist laat geen belangrijk nieuws liggen omdat het budget op is. Zoals een chirurg geen patiënt laat liggen halverwege een operatie. Maar het brengen van kwaliteitsjournalistiek wordt steeds moeilijker als de werkdruk oploopt en de budgetten zo laag zijn.

Wie maakt die kwaliteitsjournalistiek?

Journalisten die een uurloon krijgen dat ze in staat stelt om door te graven naar de waarheid. Journalisten die in staat zijn om feiten van nepnieuws te onderscheiden. Journalisten die zich onvoorwaardelijk in de rug gesteund weten door hun hoofdredactie en uitgever. Journalisten die de baas kunnen zijn over hun eigen werk. Daarom: Journalistiek heeft een prijs!

Campagne 

Met haar campagne "Journalistiek heeft een prijs" vraagt de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, aandacht voor het belang van kwaliteitsjournalistiek en fatsoenlijke betaling voor alle werkenden in de journalistiek, ongeacht of ze een vast dienstverband hebben of freelancer zijn. 

#journalistiekheefteenprijs