Oproep aan informateur Hamer: ondersteun kwaliteitsjournalistiek

donderdag 27 mei 2021

De NVJ vraagt aan informateur Mariëtte Hamer aandacht voor de veiligheid van en agressie tegen journalisten. Bijna elke dag komen er meldingen binnen bij meldpunt PersVeilig. Als de journalistiek onder druk staat, staat ook een onafhankelijke en hoogwaardige informatievoorziening voor de Nederlandse burger op de tocht, zo laat de NVJ schriftelijk weten aan de informateur.

foto: Robin Utrecht

De coronacrisis heeft de behoefte bij de burger voor onafhankelijk en betrouwbaar nieuws extra zichtbaar gemaakt, aldus de NVJ. Tegelijkertijd is het nauwelijks nog financieel haalbaar om lokale journalistiek te bedrijven en wordt bijna 50 procent van de beroepsgroep structureel onderbetaald als freelancer. Freelancers vangen zowel financieel als op straat de hardste klappen.

De oproep aan Hamer dient meerdere doelen. Het vormt een waarborg om een pluriform media-aanbod op lokaal en regionaal niveau overeind te houden en moet zorgen voor een gezondere marktsituatie, waarin de freelance (foto)journalist weerbaarder wordt en kwaliteit kan blijven leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het scheppen van voorwaarden waardoor zelfstandigen kunnen werken en ingezet worden zoals het hoort; maatregelen die zorgdragen voor een gelijkwaardig speelveld; duurzaam investeren in publieke journalistieke programma’s en lokale en regionale titels. 

De NVJ roept via de informateur betrokken politieke partijen op om de persvrijheid te bevorderen, de Nederlandse journalistiek te versterken en daarmee desinformatie en fake news een onderdeel te maken van het coalitieakkoord.

Downloads