Overleg met ANP leidt tot betere fotocontracten

dinsdag 20 december 2022

De afgelopen maanden heeft de NVJ/NVF bij de ANP-directie aangedrongen op verbetering van de nieuwe fotocontracten. De nieuwe ANP-contracten riepen veel vragen op binnen de beroepsgroep. Voor fotografen vormden met name de grote reikwijdte van de exclusieve licentie een struikelblok. Deze artikelen beperkten de ondernemingsvrijheid te veel. Intensief overleg tussen het ANP en de NVJ/NVF heeft nu geleid tot betere fotocontracten.

De inmenging van de NVJ/NVF heeft de volgende concrete resultaten opgeleverd:

  • Fotografen mogen met andere agentschappen blijven werken. Het ANP verwijdert het verbod om met andere agentschappen te werken (artikel 2.4 over de exclusieve licentie)
  • Fotografen kunnen blijven ondernemen met beeld dat niet bij het ANP wordt aangeboden. Het ANP verwijdert daarmee het verbod op totale exclusiviteit voor- én na samenwerking met het persbureau (aanpassing van artikel 2.1 en 2.3)
  • Er is een compromis bereikt over beeld dat wel al geëxploiteerd wordt door het ANP. De ANP-directie stelt dat fotografen na uitdrukkelijke toestemming van het ANP ook deze beelden verder mogen exploiteren aan eindgebruikers (nieuw artikel 2.2)
  • De NVJ/NVF heeft tijdens de overleggen kritische vragen ingediend. Het ANP heeft op basis hiervan een FAQ op haar site gemaakt. Het ANP geeft aan dat deze FAQ leidend is voor de uitleg van de contracten
  • Het ANP stuurt de aangepaste contracten naar de fotografen. Dit kan een addendum of een geheel nieuw contract zijn

NVJ-secretaris Milen van Boldrik geeft aan dat ze blij is met de constructieve houding van het ANP en de stappen die zijn gezet. ‘Het verbod op om met andere agentschappen samen te werken, was voor ons onacceptabel. De fotograaf werd hier als kleine ondernemer ernstig belemmerd in zijn verdienvermogen en ondernemerschap, vanwege een contractueel verbod op samenwerking met andere agentschappen. Goed dat het ANP dit artikel nu schrapt. Een duidelijke verbetering met de oorspronkelijke contracten is ook dat fotografen hun werk nu elders kunnen exploiteren voorafgaande aan de samenwerking met het ANP.’

Wel betreurt Van Boldrik dat het ANP niet ingaat op het voorstel van de NVJ/NVF om fotografen ook na exploitatie in de beeldbank de gelegenheid te geven eigen verkoop aan eindgebruikers toe te staan. ‘Met name voor fotografen die van oorsprong nog een Novum- of Hollandse Hoogte-contract hadden, kan dit teleurstellend zijn.’

Wel of niet tekenen?

Van Boldrik denkt dat de NVJ/NVF op dit moment het maximaal haalbare heeft bereikt. ‘Er zijn nog steeds artikelen die niet in het voordeel van de makers zijn opgesteld en daar zijn we niet gelukkig mee. Helaas lijkt dat tegenwoordig gemeengoed in de mediasector. Elke fotograaf zal daarom zijn eigen afweging moet maken: ondanks bezwaren toch ondernemen met het ANP, of opdrachtgevers zoeken die voldoen aan je eisen.’

Heb je hierbij hulp nodig? Als NVJ-lid kun je hierover sparren met een van onze juristen. Zij hebben al vele contracten bekeken en kunnen meedenken bij het maken van een afgewogen keuze.

Q&A-sessie over Pictoright-gelden

Tijdens de ledenbijeenkomst op 16 december bleken er veel vragen te zijn over de al dan niet juiste inning van de Pictoright-gelden. Vragen die de NVJ niet allemaal kan antwoorden. De collectieve beheersorganisatie Pictoright int de collectieve gelden, keert ze uit en heeft de kennis om fotografen van antwoorden te voorzien. Speciaal voor onze leden organiseren we op woensdag 21 december om 11.30 uur een online Q&A-sessie met deskundigen van Pictoright. Wil je hier bij zijn? Stuur een mail aan Ingrid van Es (ivanes@nvj.nl), zij mailt je vervolgens de link voor de Q&A-sessie.