Overleg met NDC over reorganisatieplannen

dinsdag 25 november 2014

Dinsdag voert de NVJ overleg met de directie van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) over een op handen zijnde nieuwe ontslagronde. Ook het onderwerp versobering van de pensioenregeling komt aan bod. 

Opnieuw reorganiseren

Mogelijk moeten de drie regionale kranten in Noord-Nederland,  Dagblad van het Noorden, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant, opnieuw reorganiseren. NDC Mediagroep moest vorig jaar al flink bezuinigen en schrapte 250 van de 750 banen. Dat was toen de derde reorganisatie in korte tijd. De NVJ zal dinsdag ook haar leden willen raadplegen over de te verwachten nieuwe reorganisatie.

Aanpassing versobering

De NVJ besprak in oktober al met NDC over de voorstellen tot versobering van de pensioenen die door NDC waren gedaan en gedeeltelijk werden uitgevoerd. Per 1 januari 2014 was de uitvoeringsovereenkomst met Nationale Nederland opgezegd. De deelnemers werden echter pas eind mei ingelicht. Tijdens het overleg met de NVJ op 21 oktober zegde NDC  toe de versobering aan te passen en met een nieuwe pensioenregeling te komen.