Overleg met TMG positie h-a-h

dinsdag 17 januari 2012

De NVJ heeft afgelopen vrijdag in een gesprek met TMG om opheldering gevraagd over de positie van de lokale kranten. Afgelopen maand maakte TMG bekend dat de de huis-aan-huisbladen tak (Holland Combinatie) intensief gaat samenwerken met de regionale dagbladen (HDC Media) van de Telegraaf Media Groep. Hierdoor komt er een landelijk blok en een regionaal/lokaal blok.

De NVJ had een gesprek aangevraagd omdat het onduidelijk was wat de positie zou worden van de huis-aan-huiskranten, de regionale kranten en welke rol de hyperlokale website Dichtbij.nl van TMG daarbij speelt. TMG benadrukte in het gesprek dat de regionale titels gehandhaafd blijven en geen bijlagen worden. Het is verder de bedoeling dat Dichtbij.nl verder wordt uitgebouwd en inhoudelijk zal worden gevoed door de lokale kranten. In de toekomst zal meer vanuit een platform worden gewerkt voor wat betreft de content.