Rechtszaak tegen De Persgroep belangrijk voor álle freelance (foto)journalisten

maandag 25 maart 2019

De rechtszaak die fotojournalist Ruud Rogier heeft aangespannen tegen De Persgroep is belangrijk voor alle freelance (foto)journalisten. De uitspraak kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor alle freelancers.

Bij toewijzing van de vordering van de fotojournalist kunnen in principe alle fotojournalisten een hogere vergoeding eisen als de vergoeding die zij eerder hebben gekregen lager is dan de vergoeding die wordt toegewezen. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 sinds de inwerkingtreding van het Auteurscontractenrecht. Gezien de verstrekkende mogelijke gevolgen voor elke fotojournalist roept de NVJ/NVF fotojournalisten op om de rechtszaak op woensdag 3 april bij te wonen. De rechtszaak dient om 9.30 uur bij de Rechtbank in Amsterdam (Parnassusweg 22; vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen).

Lage tarieven in de regio

De procedure van Rogier tegen De Persgroep spitst zich toe op de lage tarieven die De Persgroep in de regio betaalt. De Persgroep betaalt Rogier €42,- per foto voor een zeer ruime exploitatiebevoegdheid. Rogier vordert in deze procedure een vergoeding van €150,- per foto-opdracht. Rogier heeft in 13 foto-opdrachten in april 2018 uitgevoerd in opdracht van De Persgroep. Hij vordert in deze procedure als (aanvullende) billijke vergoeding het verschil tussen de reeds betaalde vergoeding van €42,- en de door hem redelijke geachte vergoeding van €150,- per foto.

Gedeeld belang met De Persgroep

De NVJ en de NVF zien nadrukkelijk het gedeelde belang van deze rechtszaak. Alle mediaorganisaties, de NVJ, (foto)journalisten en het publiek hebben belang bij een pluriforme en onafhankelijke journalistiek en daar hoort ook onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand beeld bij. Op 25 januari tijdens de landelijke actiedag van fotojournalisten riep NVF secretaris, Rosa García López, alle partijen op de actiedag de geschiedenisboeken in te laten gaan als de dag ‘dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan en samen zoeken naar oplossingen en naar wat wel (financieel) kan. ‘Alleen dan maken we het verschil en verzekeren we de fotojournalistiek van een toekomst. De NVJ is  niet uit op het faillissement van De Persgroep zoals De Persgroep betoogt. Dat is in niemands belang’, aldus Garcia López. 

Gelijktijdig dient ook de rechtszaak van freelance journalist Britt van Uem tegen de Persgroep.