Regionale omroepen worstelen met bezuinigingen

donderdag 17 november 2016

De NVJ bezocht in de afgelopen weken zes regionale omroepen waarvan bekend is dat zij in 2017 moeten reorganiseren. Omroepsecretaris René Roodheuvel trekt hierin - waar mogelijk -  samen op met de verschillende ondernemingsraden en redactieraden. Soms leidt deze samenwerking tot een bijstelling van plannen en zelfs tot minder gedwongen ontslagen.

De ingrepen bij de regionale omroepen zijn noodzakelijk door de bezuinigingsopdracht van 17 miljoen euro die Staatssecretaris Dekker heeft opgelegd. Zes van de 13 regionale omroepen voeren een formele reorganisatie door. Dit zijn de omroepen Flevoland, NH, Utrecht, Gelderland, RTV Noord en RTV Rijnmond. Bij de andere omroepen (Omrop Fryslan, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep West, Omroep Zeeland, Omroep Brabant en L1) zijn er geen officiële reorganisaties, maar ook daar worden in meer of mindere mate bezuinigingsmaatregelen getroffen.

Volle pond aan bezuinigingen

Aanvankelijk zou een deel van de bezuinigingsopdracht van 17 miljoen via de samenwerking binnen de centrale RPO (Regionale Publieke Omroep) door het ministerie in 2017 eenmalig  worden verzacht met 8,5 miljoen euro. Maar de RPO ging niet door, waardoor de regionale omroepen vanaf 1 januari alsnog het volle pond aan bezuinigingen voor hun kiezen krijgen. 

Een aantal omroepen is genoodzaakt om te reorganiseren met gedwongen ontslagen, andere kunnen de bezuinigingen op een andere manier opvangen. ‘Grofweg moet iedere omroep zo’n tien procent van het budget inleveren’, zegt omroepsecretaris René Roodheuvel. ‘En de ene regionale omroep heeft meer vlees op de botten dan de andere, al dan niet door steun vanuit de betrokken provincie.’

Reorganisatie bij zes omroepen

In de zomer werd een sociale regeling afgesproken met een aanvulling (addendum) op de sociale regeling in de cao 2015-2016 publieke omroep. Hierbij gaat het om specifieke zaken bij de reorganisatie van de regionale omroepen die niet in de algemene sociale regeling staan. Roodheuvel: ‘Er ligt een goed sociaal vangnet, waarbij de leden natuurlijk ook individueel een beroep kunnen doen op de NVJ en dat ook al doen bij onze juridische afdeling.’

De NVJ voert deze weken overleg met de directies van de zes omroepen die moeten reorganiseren. Voorafgaand zijn er gesprekken met de verschillende ondernemingsraden en redactieraden. Bij twee van de zes omroepen, Flevoland en Omroep NH zijn de reorganisaties inmiddels afgerond.

Samenwerking met ondernemingsraden

Los van de inhoudelijke ondersteuning heeft het gezamenlijk optrekken met de ondernemingsraden en redactieraden een nuttig verloop. ‘Het samenspel met de medezeggenschapsraden heeft geleid tot een aantal positieve resultaten’, aldus René Roodheuvel. ‘In enkele gevallen mondde dit uit in een bijstelling van plannen en zelfs tot minder gedwongen ontslagen.’

De omroepsecretaris constateert tijdens de bezoeken aan de verschillende omroepen dat de zwaarste klappen vallen bij de ondersteunende diensten. Op zoek naar geld worden hier en daar zelfs kantines gesloten. Redacties worden zoveel mogelijk ontzien, conform de afspraak met de politiek. Wel worden op redacties openstaande vacatures niet opgevuld en wordt er minder gebruik gemaakt van freelancerdiensten. Als het gaat om redactionele bezuinigingen lijken vooral de achtergrondprogramma’s te sneuvelen en blijven nieuwsuitzendingen zoveel mogelijk overeind. ‘Je ziet in algemene zin dat er vooral wordt geïnvesteerd in online, dat radio gelijk blijft en dat de televisiezendtijd wordt teruggedraaid.’

Een punt van zorg vindt Roodheuvel dat er soms andere doelstellingen worden meegenomen in de reorganisatie en dat de bezuinigingen worden aangegrepen om redacties te herschikken. ‘We blijven kritisch kijken of er geen andere agenda’s zijn dan alleen de bezuinigingsagenda.’

Contact met de NVJ

Leden die vragen hebben over de reorganisatieplannen bij hun omroep of individueel advies willen inwinnen, kunnen contact opnemen met René Roodheuvel, secretaris Omroep, of met de afdeling NVJ Advocaten & Juristen (juridisch@nvj.nl, 020-30 39 700).