Stemming eindbod cao publieke omroep gesloten

dinsdag 8 maart 2022

De meerderheid van de NVJ-leden die bij de omroep werken, heeft een stem uitgebracht over het eindbod voor de cao. Het resultaat van de stemming wordt maandag 14 maart bekendgemaakt. 

De NVJ-ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat voor de publieke omroepen is afgerond. De ledenraadpleging van de andere bonden, CNV en FNV, duurt nog tot en met deze week. Deze bonden hebben de NVJ verzocht te wachten met het bekendmaken van de uitkomst van haar stemming. De NVJ heeft besloten daar gehoor aan te geven, en maakt het resultaat volgende week bekend. 

Sinds september 2021 heeft de NVJ zich ingespannen voor een nieuwe cao voor de publieke omroepen. Eind februari volgde een eindbod van de werkgevers. Volgens de NVJ-onderhandelingsdelegatie was het eindbod het hoogst haalbare aan de onderhandelingstafel.

De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:

De looptijd van de nieuwe cao voor het omroeppersoneel bedraagt 24 maanden: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 • Structurele loonsverhoging van in totaal 5 procent;
  Per 1 januari 2022: plus 3 procent.
  Per 1 januari 2023: plus 2 procent.
 • Eenmalige uitkering van 1 procent;
  Eenmalige uitkering van 1 procent van het salaris in juli 2022 X 12 vermeerderd met vakantietoeslag en decemberuitkering.
 • Indexatie zzp-tarieven
  Bij een voortzetting van of een vergelijkbare nieuwe opdracht zal een omroepopdrachtgever in het aanbod voor een overeen te komen tarief het jaarlijks van overheidswege aan publieke omroepen toe te kennen accres verdisconteren. Voor 2022 is dat op 1,8 procent vastgesteld.
 • Afspraken rond de werkzekerheid, verhouding vast/flex
  Binnen de looptijd van deze cao-periode wordt het percentage werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd per omroep verhoogd van minimaal 60 procent naar minimaal 70 procent, waarmee het percentage overeenkomsten voor bepaalde tijd wordt teruggebracht van maximaal 40 procent naar maximaal 30 procent. Ook is het niet meer mogelijk om via de OR van het percentage vast/flex af te wijken en zo het percentage flex-overeenkomsten te vergroten.
 • Aanvullend geboorteverlof
  De UWV-uitkering (70 procent van het loon) van medewerkers die aanvullend geboorteverlof opnemen, wordt door de werkgevers met ingang van 1 januari 2022 aangevuld tot 100 procent van het salaris.
 • PersVeilig
  Het project PersVeilig wordt gedurende de looptijd van deze cao gecontinueerd. Partijen bij deze cao zijn overeengekomen dat werkgevers een bedrag ter hoogte van €50.000 per jaar aan dit project bijdragen.