Time to #Followup

dinsdag 7 juli 2020

Ruim driehonderd collega’s waren vorige week zo moedig om zich openlijk uit te spreken tegen racisme en discriminatie op de journalistieke werkvloer. De NVJ wil graag helpen als het gaat om de veiligheid van bi-culturele journalisten.

Goede journalistieke producties kunnen enkel tot stand komen wanneer journalisten hun werk in veiligheid kunnen uitvoeren. Daarom biedt de NVJ trainingen aan voor collega’s die zich in oorlogsgebied begeven. Daarom waren we vorig jaar medeoprichter van PersVeilig. En daarom staan we collega’s bij die langs juridische weg worden aangevallen.

Bescherming tegen agressie van buitenaf is echter niet genoeg. Ook de werkvloer moet een veilige plek zijn, waar collega’s zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Racistische en discriminerende ‘grappen’ veroorzaken een onveilig gevoel. Een journalist afwijzen op basis van huidskleur is ronduit kwetsend, maar er een aannemen puur om het ‘diversiteitsvakje’ af te vinken ook. Deze journalisten worden hard geraakt, want vaak wordt er niet naar hen geluisterd op de redactie, waardoor ze uiteindelijk afhaken en er veel talent verloren gaat. Terecht spraken honderden collega’s zich vorige week hiertegen uit.

Sommigen van die collega’s kregen vervolgens nare reacties over zich heen. Tegelijkertijd betuigden verschillende mediaorganisaties tegenover de initiatiefnemers en ons stilletjes hun steun. Je openlijk uitspreken tegen racisme en verandering eisen, brengt nu eenmaal het risico met zich mee dat je online wordt afgemaakt. En daar heeft niet iedereen zin in.

Wij ook niet.

En toch doen we het.

Wij staan achter onze collega’s en (h)erkennen de gevoeligheden waarmee zij te maken krijgen. Vanzelfsprekend zijn ook wij tegen racisme en discriminatie, en we willen een veilige werkomgeving voor iedere journalist. Daarom steunen wij de oproep om de werkvloer veiliger te maken voor collega’s met een bi-culturele achtergrond en willen wij daarbij helpen waar mogelijk.

Want al kunnen en willen wij als NVJ zeker geen uitspraken doen over het al dan niet racistische karakter van mediaproducties – daar hebben we de Raad voor de Journalistiek voor – beschouwen we het verdedigen van de veiligheid van journalisten als één van onze kerntaken.

Lees ook de columns van onze jongerenafdeling Vers in de Pers over dit onderwerp: Diversiteit in de journalistiek: het nieuwe normaal en Laten we samen stoffer en blik pakken.