Tozo 2 stopt per 1 oktober. Wat heb jij als zzp’er daarna nodig?

donderdag 23 juli 2020

De NVJ en FNV Zelfstandigen hebben de afgelopen maanden veel gepleit voor het stimuleren van duurzaam en toekomstbestendig ondernemerschap door de overheid. Zzp’ers moeten in de steeds veranderende samenleving de kans krijgen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. De overheid kan hier mee helpen, juist nu! Daarom zijn we benieuwd naar wat jij nodig hebt om je onderneming op lange(re) termijn succesvol voort te zetten.

SZW Klankbordgroep Tozo

FNV Zelfstandigen en de NVJ vormen samen met ONL, PZO en Zzp Nederland de Klankbordgroep Tozo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin wordt wekelijks overleg over ondersteuningsmogelijkheden voor zelfstandigen in deze moeilijke tijden. Wij hebben in de afgelopen periode steeds de signalen die we van onze leden en niet-leden kregen, ingebracht om de uitvoering van Tozo zo goed mogelijk te laten verlopen. De Tozo loopt in de huidige vorm door tot 1 oktober. Maar hoe moet het verder na 1 oktober?

Nieuwe kansen voor ondernemers

Steeds meer ondernemers zijn weer aan de slag. Maar de kans is reëel dat je als zzp’er ook na Tozo 2 je bedrijf niet (volledig) kunt draaien. In bepaalde beroepen is blijvende aanpassing nodig, met soms een ander verdienmodel. Anderen kunnen meer coaching gebruiken en voor weer anderen kan omscholing een kans zijn. De NVJ en FNV Zelfstandigen willen nu, samen met het ministerie van SZW de mogelijkheden inventariseren, die het project ‘Nederland leert door’ voor zelfstandigen kan bieden.

Vragenlijst: wat is nodig

Hoe is het jou vergaan de afgelopen maanden? Hoe gaat het nu? En wat zijn je verwachtingen voor de toekomst? Wat zou jou helpen om (weer) in je eigen inkomen te kunnen voorzien? Jouw antwoorden zijn belangrijk om te bepalen wat er na 1 oktober, als Tozo 2 stopt, nodig is.

Onze vragenlijst is natuurlijk anoniem en invullen kost je nog geen 5 minuten. Meer informatie en de vragenlijst vind je hier: https://perspectiefna1oktober.nl/.