Uitslag ledenraadpleging bestuurskandidaten NVJ

maandag 7 september 2020

Via een raadpleging hebben leden van de NVJ hun voorkeur uitgesproken voor Ana Karadarevic en Frans Pasma, twee van de drie kandidaten voor het NVJ hoofdbestuur. Op 12 september vindt tijdens de Algemene Ledenvergadering de definitieve bestuursverkiezing plaats en kiezen de aanwezige leden twee nieuwe bestuursleden. Leden zijn van harte uitgenodigd deze hybride ALV bij te wonen.

Gedurende de afgelopen twee weken konden leden van de NVJ via een raadpleging hun voorkeur uitspreken voor twee van de drie kandidaten voor het hoofdbestuur; hiervoor zijn Frans Pasma, Ana Karadarevic en Joël Marte verkiesbaar. Voor de voorzitterspositie is Renske Heddema kandidaat, voor de rol van vice-voorzitter Folkert Jensma. 

  • 85%      voor huidig sectiebestuurslid Ana Karadarevic die door de sectie Tijdschriften wordt voorgedragen. 
  • 78%      voor huidig penningmeester Frans Pasma die door het bestuur wordt voorgedragen voor een derde bestuurstermijn. 
  • 37%      voor Joël Marte die zich op persoonlijke titel als kandidaat bestuurslid heeft gemeld.

ALV, 12 september in Beeld en Geluid Den Haag

De hybride ALV vindt plaats op zaterdag 12 september, van 14.30 – 17.00 uur, in Beeld en Geluid Den Haag, Zeestraat 82. Leden zijn van harte welkom. Bekijk hier de agenda en meld je aan om de vergadering online of fysiek bij te wonen.