Update gouden handdruk

woensdag 23 oktober 2013

Gisteren berichtten wij dat de gouden handdruk voor 15 november a.s. in een stamrecht bv of op een bankspaarrekening gestort moet zijn in plaats van voor 31 december 2013. Deze termijn geldt alleen voor degenen die het volledige tegoed in 2014 in één keer uitbetaald willen krijgen teneinde gebruik te maken van het belastingvoordeel van 20%. In het jaar 2014 wordt er slechts over 80% van het stamrecht tegoed belasting betaald.
Als de afvloeiingsregeling voor meerdere jaren wordt weggezet in een stamrechtconstructie en ook na 2014 tot uitkering komt, kan nog tot 31 december 2013 een stamrecht bv opgericht worden of een bankspaarrekening geopend worden.