Vacatures bestuurskandidaten NVJ opengesteld

donderdag 20 maart 2014

Leden die een half jaar of langer lid zijn van de NVJ kunnen zich vanaf 20 maart verkiesbaar stellen voor het bestuur van de NVJ. De datum van de NVJ-jaarvergadering is verschoven van 4 naar zaterdag 14 juni en vindt plaats in Leeuwarden. Op die dag zal het nieuwe bestuur inclusief nieuwe voorzitter worden gekozen.

De voorstellen voor een nieuwe vorm van bestuur en het openstellen van vacatures voor alle NVJ-leden zijn op 5 maart tijdens een extra vergadering van de Verenigingsraad aangenomen. Op 20 maart heeft de Verenigingsraad de hiervoor noodzakelijke statutenwijziging bekrachtigd.

Het nieuwe bestuur van de NVJ zal bestaan uit 7 leden, inclusief voorzitter en vice-voorzitter/penningmeester. Louis van de Geijn blijft in het NVJ-bestuur aan als vice-voorzitter en penningmeester. Bestuurslid Mark Fuller vervult de portefeuille persvrijheid/ internationaal. Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen hun interesse kenbaar maken op een van de volgende profielen:

Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dat doen door vanaf 20 maart schriftelijk hun voorkeur voor een specifieke functie bekend te maken, een motivering en een kort cv mee te sturen. Meer informatie is te verkrijgen bij algemeen secretaris Thomas Bruning (contactgegevens: zie hieronder). Insturen kan tot en met maandag 19 mei. Op vrijdag 23 mei worden de namen van de kandidaten op de website bekendgemaakt.

Als er voor een bepaalde vacature meerdere kandidaten zijn, wordt de NVJ-leden voorafgaand aan de vergadering van de Verenigingsraad via een digitale ledenraadpleging gevraagd hun voorkeur kenbaar te maken. Het resultaat hiervan wordt door de Verenigingsraad meegewogen.