Vastlopen pensioenoverleg gemiste kans voor zzp’ ers

woensdag 21 november 2018

Het kabinet mist een historische kans op een fatsoenlijk pensioen voor iedereen. Dinsdagavond liep het pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet vast. Volgens de bonden wil het kabinet niet beweging op een structurele oplossing voor de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd en voor het pensioenprobleem van zelfstandigen. De NVJ pleit samen met de FNV voor een 'opt-out' systeem waarbij zzp'ers het recht krijgen om toe te treden tot een collectief pensioen, maar niet hiertoe worden verplicht. 

Het kabinet wil de beslissing over de stijgende AOW-leeftijd overlaten aan een volgende formatieperiode en een volgend kabinet. De bonden verwijten de overheid dat ze zich al jaren onbetrouwbaar heeft getoond op dit onderwerp. Dit kabinet moet verantwoordelijkheid nemen en zelf de beslissing durven nemen. ‘Wij zouden willen dat zij dit ook belangrijk genoeg vonden om het niet af te schuiven op een volgend kabinet’, aldus de bonden.

Collectieve pensioenregelingen voor zzp'ers

De NVJ vindt het een gemiste kans voor zzp'ers dat het pensioenoverleg is vastgelopen. De inzet van het pensioenakkoord was om onder andere zelfstandigen toe te laten tot collectieve pensioenregelingen. Deze hebben als voordeel dat de premies relatief laag zijn en de opbrengsten relatief hoog.

De NVJ pleit samen met de FNV voor een 'opt-out' systeem waarbij zzp'ers het recht krijgen om toe te treden tot een collectief pensioen, maar niet hiertoe worden verplicht. Veel freelancers ervaren nu dat er in de tarieven totaal geen rekening wordt gehouden met de noodzaak voor freelancers om ook voor pensioen en AOV geld te reserveren. Zolang dat zo is en het kabinet geen ruimte geeft om collectief voor ondergrenzen in de tariefstelling te onderhandelen – rekeninghoudend met pensioen en AOV-verzekeringen – is voor de NVJ een verplichtstelling volstrekt uit den boze. 

NVJ zet concrete stappen

De NVJ is in gesprek met pensioenfonds PGB en buigt zich over de vraag of en hoe zzp'ers collectief kunnen toetreden. In de zomer van 2017 kreeg de NVJ het mandaat van haar leden om over een 'opt-out' regeling te onderhandelen met pensioenfondsen. Die opt-out is belangrijk omdat een deel van de zzp'ers al geld opzij legt voor pensioen. De regeling heeft ook als voordeel dat niemand wordt uitgesloten.

'Het feit dat het pensioenoverleg is geklapt, is reden des te meer voor de NVJ om concrete stappen te zetten met PGB. Het moet mogelijk zijn voor zzp'ers om zich 'goedkoop' te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Daar spant de NVJ zich voor in. Het primaire doel blijft om hogere tarieven te bedingen, zodat alle zzp'ers zich kunnen verzekeren', aldus Rosa García López, secretaris NVJ Zelfstandigen en NVF.