Vragen over procedure NDC

dinsdag 2 juli 2013

De reorganisatie bij NDC roept onder leden veel vragen op over de gevolgde procedure. De NVJ adviseert leden nog geen vaststellingsovereenkomsten te tekenen zolang er twijfels zijn over een correcte wijze van reorganiseren en over de mogelijk nieuwe functies.

De vragen hebben met name betrekking op afspiegeling, het vervallen van bepaalde functiegroepen en functies die meer 50 procent zijn gewijzigd. Die vragen hoeven overigens niet te betekenen dat NDC de regels niet volgt en het verkeerd doet, maar het betekent wel dat er snel duidelijkheid moet komen en dat de twijfels moeten worden weggenomen, aldus de NVJ. De NVJ heeft samen met de andere bonden contact gezocht met de directie van NDC om deze zaken te bespreken. Donderdag 11 juli zal de begeleidingscommissie bijeenkomen.