Wat te doen bij betalingsachterstand

donderdag 21 juni 2012

Het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers facturen te laat betalen of in hun overeenkomsten betalingstermijnen verlengen. Een termijn van 60 dagen tussen het versturen van de factuur en betaling, of zelfs langer, is geen uitzondering. De NVJ adviseert freelancers tijdig in actie te komen.

Als een klant niet betaalt binnen een gestelde betalingstermijn van 30 dagen, dan mag je als zelfstandige een wettelijke rente rekenen over het openstaande bedrag. Deze wettelijke rente bedraagt per 1 januari 2012 8 procent (in het geval van consumententransacties 4 procent).

Tip: Vermeld op de factuur dat voor de wettelijke handelsrente artikel 6:119a BW van toepassing is, aangevuld met de actuele hoogte van het percentage en de ingangsdatum (30 dagen na datum factuur).

Overeenkomst van opdracht
De wettelijke termijn van 30 dagen geldt echter niet als de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, waarin bijvoorbeeld een andere – langere – betalingstermijn is bepaald, bijvoorbeeld 45 dagen. In het geval dat je de overeenkomst van opdracht hebt ondertekend, gelden de daarin vermelde bepalingen. Let er daarom op of een opdrachtgever in de overeenkomst van opdracht een wijziging van de betalingstermijn toepast en maak in geval van verlenging bezwaar.

Betalingsherinneringen
Wanneer de opdrachtgever de betalingstermijn heeft laten verstrijken zonder te betalen, stuur dan een betalingsherinnering. Op de pagina van NVJ Advocaten & Juristen staan verschillende voorbeeldbrieven van betalingsherinneringen.

Voorbeeldbrieven
Eerste betalingsherinnering
Tweede betalingsherinnering
Laatste betalingsherinnering

NVJ Advocaten & Juristen
Leden kunnen laten adviseren door het team van juristen en advocaten van de NVJ. De juridische afdeling houdt een dagelijks spreekuur van 14.00 en 17.00 uur. Telefoon: 020 6766771. Uiteraard kun je de afdeling ook mailen: juridisch@nvj.nl