De Werkcode DPG Media gaat vandaag in. Moet je als freelancer zelf in actie komen?

vrijdag 1 juli 2022

Vandaag gaat de Werkcode DPG Media in. Betekent dit nu ook dat je vanaf vandaag zelf in actie moet komen? We leggen het uit.

Foto: Kim van Dam

De Werkcode DPG Media zorgt voor bindende minimumafspraken over de tarieven, die DPG Media voortaan tenminste dient te betalen aan freelance journalisten en fotojournalisten. Freelancers en medewerkers die onder de cao vallen met hetzelfde werk moeten minimaal hetzelfde verdienen. DPG Media zet hiermee een nieuwe standaard in de uitgeverijsector: structurele indexering van alle tarieven én tenminste een tarief dat 167% van het cao-loon betreft.

De Werkcode DPG Media treedt per 1 juli 2022 in werking. Wat kun je nu verwachten en hoe moet je zelf in actie komen? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van je werkzaamheden bij DPG Media.

Ben je bijvoorbeeld bureauredacteur en werk je met een uurtarief? Dan ontvang je rechtstreeks bericht van DPG Media waarin een concrete vertaling van de werkcode wordt gemaakt.

Werk je per opdracht met een woord- of artikelprijs? Dan zal je zelf je met je opdrachtgever in gesprek moeten om samen het uurtarief te bepalen. Belangrijk hierbij is om je voor te bereiden op dit gesprek:

  • Lees de tekst van de werkcode goed door [pdf]
  • Geef pro-actief aan - als je chef dit niet doet, wat jij vindt dat je ureninzet is bij deze opdracht: leg het uit én laat het zien aan de hand van een omschrijving. Alleen dan kun je goed terugrekenen of de afspraken uit de werkcode goed worden toegepast.
  • Schep voor het aangaan van een opdracht duidelijkheid over je werkzaamheden en verantwoordelijkheden, zodat je die kunt afwegen tegen de functie-indeling uit de cao en zo de juiste tariefrichtlijn ernaast kunt leggen. Ga hier naar meer uitleg.
  • Krijg je per teken en woord betaald? Zorg er dan voor dat weet wat dat per uur voor jou oplevert. Alleen dan kan jij  checken samen met je chef of jouw tarief in lijn is met de Werkcode.
  • Spreek je uit als je vindt dat je niet conform de werkcode krijgt uitbetaald.
  • De werkcode geeft je een handvat, maar je zult altijd ook moeten onderhandelen. Durf nee te zeggen tegen een onaantrekkelijk voorstel. Jij levert kwaliteit en de arbeidsmarkt is krap. Daar moet voor worden betaald conform afspraken die redelijk zijn en waar de uitgever zich aan gecommitteerd heeft. Bekijk hier de checklist onderhandelen.
  • De tarieven worden geïndexeerd conform de cao-loonsverhogingen, hou wel goed in de gaten of dit ook gebeurt. Per 1 juli 2022 gaat het om 2,9%, per 1 april 2023 nog 2,6%. Kijk je factuur over juli na en check of die verhoging is doorgevoerd.
  • Bedenk dat de Werkcode DPG Media net is ingegaan. Geef even de tijd aan de uitvoering hiervan.
  • Ga individueel in gesprek met je opdrachtgever of vorm een groep met je collega-freelancers. Eén-op-één kan een chef je wellicht afschepen, als je een groep vormt met mensen die gelijksoortig werk doen en samen kenbaar maakt waar jullie recht op hebben, is het moeilijker nee zeggen. 
  • Heb je vragen, zorgen, opmerkingen of een geschil over de Werkcode, dan kun je contact opnemen met de redactiecommissie van jouw medium. Of stuur een e-mail naar de NVJ, freelance@nvj.nl. Gaat je vraag specifiek over inschaling, mail dan onze juridische afdeling: juridisch@nvj.nl. Alle correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld.

Werkcode DPG, word lid van de NVJ