Wet DBA over verkiezingen heen getild

dinsdag 13 december 2016

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën past de Wet DBA voorlopig niet aan, ondanks de goede aanbevelingen van de Commissie Boot. Hij wil ‘eerst rust’ en deze wordt volgens hem gecreëerd door de opschorting van de handhaving tot 1 januari 2018 van de Wet DBA. Deze maatregel moet voorkomen dat opdrachtgevers geen zzp’ers meer inhuren.

Wiebes sprak tijdens het debat in de Tweede Kamer – donderdag 8 december – zijn waardering uit voor de aanbevelingen van de Commissie Boot. De criteria van de Commissie Boot moeten helderheid brengen wanneer en op basis van welke criteria overeenkomsten vooraf zullen worden goedgekeurd en achteraf zullen worden getoetst. De criteria behoeven volgens Wiebes nog een nadere uitwerking. Dit constateert de Commissie Boot zelf ook.

De NVJ en de NVF zijn tevreden dat Wiebes de criteria van de Commissie Boot nader wil uitwerken. De NVJ en de NVF onderschrijven twee van de drie criteria. Het betreft de criteria wel-dienstbetrekking (lange duur van een contract en lage beloning lager dan 50 procent opslag op het bruto cao-loon) en niet-dienstbetrekking (korte duur van een opdracht van overeenkomst en hoge beloning minimaal 50 procent opslag op het bruto cao-loon). Het derde criterium - het verrichten van werkzaamheden die behoren tot de core-business van een bedrijf duiden op een dienstverband – onderschrijven de NVJ en de NVF niet. Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) is het eens met de NVJ en NVF en vindt ook dat het derde criterium onacceptabel is. In de praktijk zou dit betekenen dat journalisten niet als zelfstandigen zouden kunnen werken voor mediaorganisaties. De core-business van media is namelijk (foto)journalistiek werk.

Naast CDA zijn ook de PvdA, PVV, CU, VVD, positief over de aangescherpte criteria van de Commissie Boot. Vooral de CDA maakt zich sterk om de criteria met ingang van december in te voeren. Wiebes vindt dat te snel en is eerst voor een nadere uitwerking van de criteria en pas na de uitwerking voor (mogelijke) invoering.

Negen van de twaalf ingediende moties van oppositiepartijen om alvast een aantal criteria rond duur en tarief in te voeren, worden door het huidige kabinet ontraden.  De oppositiepartijen hopen dat hierdoor duidelijker wordt welk type opdrachten zonder en welke opdrachten met een modelovereenkomst kunnen worden uitgevoerd. Op dinsdag 13 december vindt stemming in de Tweede Kamer plaats.

Zie ook het eerder gepubliceerde position paper