Wij zijn de NVJ

#WijzijndeNVJ. Van starters tot jubilarissen, van actieve bestuursleden, tot mensen die de NVJ een warm hart toedragen. Elk lid telt! Wie zijn onze leden? Wat doen ze en waarom zijn ze lid van de NVJ?