Eerste hulp bij tariefverlaging

De uitgever/opdrachtgever confronteert jou met een verlaging van de tot dusver gehanteerde tarieven zonder dat er kennelijk ruimte is om daarover in gesprek te gaan. Wat te doen? De NVJ heeft daarvoor een ‘eerste hulp bij tariefverlaging’ opgesteld.

Is of wordt jouw tarief verlaagd of heb je te maken met nieuwe voorwaarden die in jouw nadeel zijn? Meld het ons. Onderaan kun je het formulier met je melding insturen.

Wat je zelf kunt doen

 1. Verzamel alle relevante informatie over de tariefverlaging. Dit is noodzakelijk om zowel voor jezelf als voor de NVJ een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Denk hierbij onder andere aan:
  • Eerdere tarieven, via mail of per brief ooit door de bewuste opdrachtgever gecommuniceerd.
  • Inhuurovereenkomsten tussen jou en de bewuste opdrachtgever.
  • Bestaande en/of eerdere contracten tussen jou en de bewuste opdrachtgever.
  • Schriftelijke (via mail of per brief) communicatie van de opdrachtgever over de voorgenomen tariefverlaging.

   

 2. Vraag (via mail of per brief) aan de opdrachtgever om uitleg over de voorgenomen tariefverlaging:
  • Is er sprake van een eenmalige besparing op redactionele kosten, ingegeven door incidenteel tegenvallende inkomsten?
  • Is er sprake van een structurele besparing op redactionele kosten door voortgezette tegenvallende inkomsten?
   • Als het bovenstaande van toepassing is: vraag om perspectief. Wanneer en bij welke financiële stand van zaken kan het ‘oude’ tarief of een beter tarief weer gaan gelden?
  • Als er sprake is van (eenmalige/structurele) besparing op redactionele kosten: is dit op titelniveau door de hoofdredactie besloten of gaat het om een concernbrede maatregel?

   

 3. Zoek contact met andere freelancers die voor dezelfde opdrachtgever/titel en/of hetzelfde mediabedrijf werken.
  • Vraag hen of zij ook met een tariefverlaging worden geconfronteerd.
  • Vraag naar de precieze tariefverlaging.
  • Vraag hen om zoveel mogelijk relevante informatie over de tariefverlaging (zie de bovenste punten) te verzamelen.
  • Zet een structureel overleg op met de collega-freelancers op (bijvoorbeeld online) en deel op regelmatige basis de ervaringen.
   • Vorm via whatsapp een groep waarin je elkaar op de hoogte houdt en je concreet met dit onderwerp bezig houdt.
   • Het helpt als je inzicht krijgt in elkaars tarieven. Kennis is macht. Die informatie kun je vertrouwelijk delen in de app-groep.
  • Vraag de collega-freelancers of zij zich – het liefst zichtbaar – willen verenigen om zo samen met de opdrachtgever te kunnen onderhandelen. Je staat sterker als je met meer freelance-collega’s het gesprek aangaat met de opdrachtgever.

Wat de NVJ voor jou kan doen

De NVJ kan je bijstaan door onder andere:

 • Sparring partner te zijn: wij hebben immers vaker met dit soort zaken te maken gehad.
 • Jou in contact brengen met freelance-collega’s die met dezelfde situatie te maken hebben gehad. Zij kunnen je ook verder helpen met hun praktijkervaring.
 • Gratis juridische bijstand verlenen, zoals het doorlichten van nieuwe contracten, tariefverlagingen en wijziging van leveringsvoorwaarden. Daar moet je overigens wel volwaardig freelance lid van de NVJ voor zijn.
 • Zichtbare steun uitspreken voor jouw zaak en die van jouw freelance-collega’s door middel van publiciteit.
 • Gesprekspartner/vertegenwoordiger van jou en jouw freelance-collega’s zijn in overleggen met de opdrachtgever: van chef redactie tot hoofdredacteur, uitgever en directie.

Maak gebruik van de NVJ Tarievencalculator om een beeld te krijgen wat je collega’s in loondienst verdienen voor hetzelfde werk én wat jouw tarief zou moeten zijn.

 

Meldpunt tarief zelfstandigen

Door dit formulier te verzenden stem je in met het NVJ Privacyreglement.