Nieuws

Nieuwe Aanbestedingswet biedt perspectief

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de nieuwe Aanbestedingswet. Deze wet maakt het meedingen naar overheidsopdrachten in een aanbestedings-procedure eenvoudiger en transparanter. Opdrachten mogen niet meer dusdanig worden geclusterd zodat kleinere bedrijven geen kans meer maken. Bovendien wordt minimumomzeteis voor inschrijvende ondernemingen versoepeld. Zzp’ers en MKB-bedrijven krijgen hiermee meer kans om opdrachten binnen te halen waar anders alleen grote bedrijven op mochten inschrijven.

Bron: Eerste Kamer Lees meer over Nieuwe Aanbestedingswet biedt perspectief

8 november 2012

AOV

Sinds 2004 kent Nederland geen verplichte arbeids-ongeschiktheidsverzekering (AOV) meer voor zelfstandige ondernemers. Freelancers die zich willen verzekeren, moeten zelf een AOV afsluiten. AOV’s zullen binnenkort iets goedkoper worden. Op 1 januari 2013 wordt namelijk een verbod op provisies van kracht voor financiële producten zoals AOV’s, hypotheken, levensverzekeringen en pensioenverzekeringen. De assurantietussenpersoon mag dan bij het afsluiten van een AOV geen provisie meer rekenen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Shop: Voordelige AOV via de NVJ

 

 

 

  Lees meer over AOV

8 november 2012

Ontslagvergoeding fors lager

In het regeerakkoord is een beperking van de ontslagvergoeding opgenomen. De rechter kan alleen een vergoeding toekennen, indien hij een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten. De ontslagvergoeding bedraagt straks maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een bovengrens van 75.000 euro. Werknemers hebben na ontslag recht op een vergoeding voor scholing. De omvang hiervan bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.

Bron: Regeerakkoord Lees meer over Ontslagvergoeding fors lager

8 november 2012

WW-uitkering verkort tot twee jaar

De duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 juli 2014 voor nieuwe gevallen verkort tot twee jaar. Dat blijkt uit het regeerakkoord van VVD en PvdA. Het eerste jaar is de uitkering gerelateerd aan het laatstverdiende loon, het tweede jaar wordt de uitkering gebaseerd op het minimumloon. Bestaande rechten voor wat betreft de opgebouwde jaren worden binnen het maximum van de nieuwe systematiek gerespecteerd.

Bron: Regeerakkoord Lees meer over WW-uitkering verkort tot twee jaar

8 november 2012

Webmodule vervangt VAR

De beoordeling van de arbeidsrelatie – vooraf via de VAR en achteraf bij controle door de belastingdienst– kan straks door middel van een webmodule. Er wordt naar gestreefd de webmodule in de loop van 2013 gereed te hebben op de website van de Kamer van Koophandel. De webmodule zal worden gebruikt als vervanging van de VAR. Op deze wijze zal invulling worden gegeven aan de wens te komen tot een eenduidige en transparante uitleg van het begrip zzp’er.

Bron: Rijksoverheid.nl Lees meer over Webmodule vervangt VAR

8 november 2012

Twee winnaars Infographics Jaarprijs

De Infographics Jaarprijs 2012 heeft dit jaar twee winnaars: Frédérik Ruys met ‘Nederland van Boven’ (opdrachtgever VPRO) en Paul Janse met ‘Informatiepunt Rotterdam Centraal’ (opdrachtgever Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam). Mede vanwege de uiteenlopendheid van inzendingen heeft de jury besloten de Infographics Jaarprijs 2012 ex aequo toe te kennen aan twee inzendingen. De winnende projecten vertegenwoordigen de vernieuwing van het vak en de steeds bredere toepassing van infographics, aldus het juryrapport (pdf).


Informatiepunt Rotterdam Centraal Lees meer over Twee winnaars Infographics Jaarprijs

8 november 2012

NVJ-voorzitter: “Freelancemarkt is compleet bedorven”

De NVJ publiceerde vorige week een brandbrief waarin ze alle (foto)journalisten – freelancer of in vaste dienst – massaal oproept om achter haar freelancers te staan. NVJ-voorzitter Hella Liefting is een van de ondertekenaars van de brief. “Het is eigenlijk te gek voor woorden dat de wetgever bij monde van de NMa een compleet bedorven markt ook nog de ruimte geeft om verder bedorven te raken.”

NVJ-voorzitter Hella Liefting (foto: Ingrid de Groot) Lees meer over NVJ-voorzitter: “Freelancemarkt is compleet bedorven”

6 november 2012

Politie zegt betere erkenning politieperskaart toe

Een betere erkenning van de Landelijke Politie Perskaart, een betere persalarmering en op de politieopleidingen intensieve aandacht voor het omgaan met pers. Deze toezeggingen werden gisteren gedaan door Yvette Moll, hoofd communicatie van de Nationale Politie tijdens een debat over de verhouding pers en politie, georganiseerd door de NVJ en Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP).

V.l.n.r. Thomas Bruning (NVJ, Ilan Sluis (NOS) en Jaco van Hoorn (plv korpschef Hollands Midden) – foto: Eric Brinkhorst Lees meer over Politie zegt betere erkenning politieperskaart toe

2 november 2012
Resultaat 61 - 70  (van 422)

Pagina's