Nieuws

‘Heksenjacht op Turks-Nederlandse journalisten’

De NVJ maakt zich grote zorgen om de veiligheid van Turks-Nederlandse journalisten. Het Turkse staatspersbureau Anadolu heeft eerder deze week een lijst gepubliceerd van organisaties in Nederland die aan de Gülen-beweging gelieerd zouden zijn. Ze roept de Nederlandse regering op om hier scherp stelling tegen te nemen en zal deze oproep verder toelichten in het gesprek dat zij op 14 september heeft met minister Koenders. Lees meer over ‘Heksenjacht op Turks-Nederlandse journalisten’

1 september 2016

Verdeeldheid Regionale Omroepen openlijk op straat. Mediaplan-Dekker lijkt passé

Staatssecretaris Dekker wil van de regionale omroepen een duidelijke meerderheid voor de aanpassing van de tweede fase wetgeving van de Mediawet. Zo niet, dan wordt het wetsvoorstel niet voorgelegd aan de ministerraad en krijgen de regionale omroepen in 2017 alsnog het volle pond aan bezuinigingen (17 miljoen euro) voor hun kiezen. De NVJ noemt dit politieke chantage. ‘Een meerderheid van de regionale omroepen heeft geen vertrouwen in de toezeggingen van de staatssecretaris, maar door deze druk van Dekker is het nu slikken of stikken’, zegt René Roodheuvel, omroepsecretaris van de NVJ, in het radioprogramma Langs de Lijn. Lees meer over Verdeeldheid Regionale Omroepen openlijk op straat. Mediaplan-Dekker lijkt passé

31 augustus 2016

Leden welkom bij bestuursverkiezing

Tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering op 21 september benoemt de NVJ twee nieuwe bestuursleden. De uitslag van de ledenpeiling die op dit moment wordt gehouden, wordt meegenomen in de definitieve benoeming van de twee nieuwe bestuursleden. Leden van de NVJ zijn van harte uitgenodigd om deze ALV bij te wonen. Nog niet gestemd? Dit kan tot uiterlijk zondag 11 september. Lees meer over Leden welkom bij bestuursverkiezing

30 augustus 2016

NVF/NVJ vraagt opheldering tariefsverlaging De Telegraaf

De Telegraaf heeft afgelopen maandag de zelfstandige fotojournalisten schriftelijk laten weten met ingang van 1 oktober de tarieven negatief bij te stellen. In de brief wordt een tariefsverlaging aangekondigd van 10 procent voor de landelijke pagina’s en bijna 30 procent voor de regionale pagina’s. De NVF/NVJ heeft schriftelijk om opheldering gevraagd. Ze wil zo spoedig mogelijk in gesprek met De Telegraaf en inzicht krijgen in de tariefsopbouw.    Lees meer over NVF/NVJ vraagt opheldering tariefsverlaging De Telegraaf

30 augustus 2016

Korting drones theorie-opleiding

Drone Flight Academy biedt vanaf 2 september een theorie-opleiding mini-drones van 1 dag, waarin alle noodzakelijke theorie, zoals wet- en regelgeving en vluchtvoorbereiding, wordt behandeld. Met de opgedane kennis kan het theorie-examen worden afgelegd bij het KEI (KNVvL Examinering Instituut) en hiermee kan de gewenste ontheffing van het vliegverbod worden aangevraagd. De eerste theorie-cursussen vinden plaats op 2 en 3 september in Hoofddorp. Dankzij een samenwerkingsverband met de NVJ Academy geldt voor NVF- en NVJ-leden een korting van € 100. Lees meer over Korting drones theorie-opleiding

25 augustus 2016

Principeakkoord Sociale Regeling RNW Media

De vakorganisaties hebben op dinsdag 23 augustus met de directie van RNW een principeakkoord bereikt over een sociale regeling in verband met de komende reorganisatie. De Sociale Regeling RNW Media 2016 1 september 2016 t/m 31 januari 2017 is gebaseerd op de Sociale Regeling die in 2015 voor de Publieke Omroep is overeengekomen. De NVJ, FNV en CNV staan volledig achter het resultaat en leggen het principeakkoord met een positief advies aan haar leden voor. Lees meer over Principeakkoord Sociale Regeling RNW Media

25 augustus 2016

Zorgen over ‘chilling effect’ bij gebruik Big Data geuit

In het overleg maandag met de ministers Van der Steur en Blok over Big Data-toepassingen heeft de NVJ zorgen geuit over het ‘chilling effect’ van het gebruik van Big Data voor zowel burgers als journalisten en hun bronnen. Van der Steur liet weten dat de inzet van Big Data wat betreft het kabinet sowieso gaat plaatsvinden. Wel zal de inrichting zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden, aldus de minister van Veiligheid en Justitie. Het gebruik moet transparant, controleerbaar en specifiek zijn. ‘Maar alle mailverkeer met bijvoorbeeld Raqqa moet wel kunnen worden opgevraagd’, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning. ‘Tot zover specifiek dus.’ Meer zal blijken uit de officiële kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’ in het najaar. Lees meer over Zorgen over ‘chilling effect’ bij gebruik Big Data geuit

24 augustus 2016

Zorgen over ‘chilling effect’ bij gebruik Big Data geuit

In het overleg maandag met de ministers Van der Steur en Blok over Big Data-toepassingen heeft de NVJ zorgen geuit over het ‘chilling effect’ van het gebruik van Big Data voor zowel burgers als journalisten en hun bronnen. Van der Steur liet weten dat de inzet van Big Data wat betreft het kabinet sowieso gaat plaatsvinden. Wel zal de inrichting zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden, aldus de minister. Het gebruik moet transparant, controleerbaar en specifiek zijn. ‘Maar alle mailverkeer met bijvoorbeeld Raqqa moet wel kunnen worden opgevraagd’, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning. ‘Tot zover specifiek dus.’ Meer zal blijken uit de officiële kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Big Data in een vrije en veilige samenleving’ in het najaar. Lees meer over Zorgen over ‘chilling effect’ bij gebruik Big Data geuit

24 augustus 2016
Resultaat 131 - 140  (van 396)

Pagina's

Daarom ben ik lid - Helga

Het lidmaatschap van de NVJ loont! Freelance eindredacteur Helga van Kooten schakelde de juristen in van de NVJ. 'Toen was het zo geregeld. Alleen al in dit ene geval heeft dit 3.000 euro opgeleverd.' #westaanvoorjeklaar

Word lid van de NVJ

Verfijn resultaten