‘Mediapassage hoort niet thuis in Marrakesh-pact’

dinsdag 11 december 2018

De NVJ spreekt haar verbazing en zorg uit over de mediapassage in het Pact van Marrakesh. De tekst dringt aan op een zo correct mogelijke beeldvorming over migranten, gebaseerd op feiten. Critici zien in deze passage een poging om media te sturen. Volgens de NVJ gaan overheden per definitie niet over journalistiek en hoort een dergelijke passage in geen enkel verdrag thuis.

‘Media moeten onafhankelijk kunnen  opereren binnen de grenzen van de wet’, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Daar past geen aparte passage bij in een pact dat over iets heel anders gaat.’

Het betreft de volgende passage in Artikel 33c van het Pact van Marrakesh:

"Onafhankelijke, objectieve en kwalitatieve verslaggeving door media promoten, inclusief op het internet, ook door bij media-professionals de gevoeligheid voor en de kennis van migratieonderwerpen en –terminologie aan te scherpen, investeren in ethische normen in verslaggeving en (reclame)campagnes, en geen overheidsfondsen of materiële steun meer geven aan media die systematisch onverdraagzaamheid, xenofobie, racisme en andere vormen van discriminatie tegenover migranten promoten, dat alles met het volledige respect voor de vrijheid van media."

Het veelbesproken migratiepact van Marrakesh is dinsdag door 164 VN-lidstaten, waaronder Nederland, goedgekeurd. In het pact staan afspraken om de migratie van ongeveer 258 miljoen migranten op een ordelijke manier te laten verlopen. Tegelijkertijd moeten redenen – zoals politieke en economische - waarom mensen hun land uit vluchten, worden gereduceerd.