Aangeboden werk aan zzp’ers ANP onvoldoende

maandag 28 december 2015

De NVJ vindt dat het ANP onvoldoende werk biedt aan haar freelancers in de maand januari. Er gaapt een te groot gat tussen de hoeveelheid werk die de zzp’ers gewend waren en de hoeveelheid die ze krijgen aangeboden. Een aanzienlijk aantal weggestuurde zelfstandigen krijgt geen overbruggingswerk. De meeste zelfstandigen die na januari wel kunnen blijven, moeten het doen met fors minder werk.

Laat geïnformeerd

De NVJ is van mening dat alle freelancers aan het werk moeten worden gehouden in de maand januari. Dit heeft zij als eis gesteld, omdat de freelancers van het ANP laat zijn geïnformeerd over hun lot. Bovendien betreft het freelancers die jarenlang, soms zelfs zestien jaar, fulltime diensten hebben gedraaid op de redactie. Dan is het niet meer dan fatsoenlijk om alle freelancers een extra maand werk aan te bieden als wijze van opzegtermijn, aldus de NVJ.
 
Gelijke beloning, gelijk werk

De twee eisen van de NVJ blijven: houd alle freelancers in de maand januari aan het werk, conform de uren die ze voorheen draaiden. Vervang zzp’ers niet door goedkope Novum-krachten die niet onder de ANP-cao vallen. Novum-medewerkers hebben nadrukkelijk aangegeven dat zij hetzelfde behoren te verdienen als hun ANP-collega’s. De NVJ is voor gelijke beloning voor gelijk werk voor alle medewerkers, ongeacht of ze in loondienst of als zelfstandige werken.