Baas op eigen buis

vrijdag 5 juni 2015

Open brief

Beste Henk, lieve Shula,

Wij van de NVJ stelden het bijzonder op prijs dat jullie via Henk Hagoort acte de présence gaven bij het debat dat we op 28 mei in de studio van Omroep Max organiseerden. Vooral omdat het onderwerp de dreigende machtsgreep van de NPO was.

Het mag wel eens worden gezegd: wat doet Henk op zo'n avond zijn best om alle vragen te beantwoorden en alle zorgen die bij omroepmedewerkers leven weg te nemen. Vergeleken bij de oorspronkelijke plannen van de Raad voor Cultuur en staatssecretaris Dekker zijn ook veranderingen aangebracht die wij als een verbetering beschouwen.

De NPO krijgt geen eigen zendmachtiging en gaat dus niet zelf omroepje spelen. De van bovenaf aangewezen hoofdredacteuren zijn inmiddels tot de status van genrecoördinator teruggebracht. Dat klinkt een stuk onschuldiger. En fijn voor de collega’s bij BNN-VARA en VPRO dat ze met eigen websites mogen blijven experimenteren om een jong en hip publiek te trekken.  We willen jullie ermee complimenteren dat naar de kritiek in de wandelgangen van het Mediapark is geluisterd en dat is oprecht bedoeld.

Toch, beste Henk, lieve Shula, maakt de NVJ zich grote zorgen. Over de bezuinigingen. Over het grote aantal collega’s met een tijdelijk contract die te horen hebben gekregen dat ze niet meer welkom zijn. Maar vooral ook over de centralisatie van macht die nog steeds in jullie plannen besloten ligt. Een vorm van centralisatie die snel haaks kan staan op de journalistieke pluriformiteit en diversiteit die ons als NVJ een lief ding waard zijn.

Het afgelopen jaar kwamen bij ons al veel waarschuwingen binnen tegen een te grote opeenhoping van macht bij de zendercoördinatoren die door jullie zijn aangesteld. EO en VPRO waren kwaad dat vertrouwde stemmen moesten verdwijnen bij Radio 1, televisieredacties meldden dat jullie zendercoördinatoren iets te vaak aandrongen op: kan er geen Bekende Nederlander in jullie programma?

Vormen van inmenging die behoorlijk inhoudelijk van aard zijn. Hoe zal dat gaan als er behalve zendercoördinatoren ook nog eens genrecoördinatoren komen? Waarom is niet geregeld dat omroepen en programmamakers inhoudelijk tegen een besluit van de genrecoördinator in beroep kunnen gaan?

De NVJ wil als beroepsorganisatie geen vastomlijnd standpunt innemen over de organisatiestructuur van de publieke omroep. Dat is onze taak niet. Laat de NPO dat vooral uitvechten met het College van omroepen en de staatssecretaris. Maar we beperken ons ook niet tot vragen als: wanneer komt er eindelijk een nieuwe omroep-cao en wat wordt de verhouding tussen vast personeel en flexwerkers?

De NVJ vecht óók voor de vrijheid van meningsuiting en pluriformiteit bij de publieke omroep is daarvoor essentieel. Als centralisatie leidt tot het inhoudelijk ringeloren van de programmakers, vind je ons op jullie weg. Met een knipoog naar de feministen van de jaren zeventig: wat ons betreft blijven de makers baas op eigen buis.

Het Concessiebeleidsplan komt eraan, de nieuwe Mediawet. De NVJ zal met behulp van haar leden op het Mediapark gaan monitoren of pluriformiteit, diversiteit en programma’s voor kleine doelgroepen niet in het gedrang komen. We zullen voor ons standpunt ook lobbyen bij de Tweede Kamer. Beste Henk, lieve Shula, we komen elkaar zonder twijfel nog tegen.

Met hartelijke groeten,

Max van Weezel, portefeuillehouder omroep in het NVJ-bestuur