CAO-onderhandelingen 2020-2021: werk in uitvoering

donderdag 3 december 2020

Werknemers in het uitgeefbedrijf (nieuwsmedia, publieks- en vaktijdschriften en educatieve uitgaven) zitten al vanaf juli 2020 zonder een CAO. De onderhandelingen zouden direct na het aflopen van de CAO moeten beginnen. De coronapandemie gooide roet in het eten, zoals bij veel andere zaken. Op 29 november is dan eindelijk het startschot gegeven voor het eerste CAO-overleg tussen de vakbonden en de werkgevers, verenigd in de Mediafederatie. De tussenstand: de werkgevers hebben inmiddels een volgens de NVJ onbevredigend loonbod op tafel gelegd. Ook zijn werkgevers vooralsnog onvoldoende bereid om naar de positie van de freelance medewerkers te kijken.

Voorzichtige positieve trend in de media

De coronapandemie en de daarop volgende economische teruggang heeft veel sectoren geraakt. De media zijn daar geen uitzondering op. Wel is het zo dat juist door de coronapandemie er een hogere informatieconsumptie te zien is. En dat resulteert bijvoorbeeld voor de dagbladen in een forse stijging van de betaalde abonnementen. Dat is grotendeels op het conto van de journalistieke beroepsgroep te schrijven: zij heeft zich gedurende de eerste – en nu ook in de tweede – golf onvermoeibaar ingezet. Ook laten de advertentieomzetten over het algemeen weer een voorzichtige positieve trend zien.

Zonder loonsverhoging achteruitgang
De werkgevers blijven echter wijzen op slechte financiële resultaten en de onzekerheid over hoe de coronapandemie zich zal ontwikkelen en daarmee ook de economie. De NVJ is van mening dat – gezien de voorzichtig positieve trend én de grote inzet van de journalistieke beroepsgroep – er wel degelijk ruimte is voor een structurele loonsverhoging. Want feitelijk is er vanaf november 2019, toen de laatste loonsverhoging in de toenmalige CAO werd doorgevoerd, sprake van een nul-lijn. Gezien de inflatie en de verwachte stijging van de pensioenpremie, zou het zonder een loonsverhoging in de af te sluiten CAO, neerkomen op een financiële achteruitgang.

Op 22 december 2020 wordt het CAO-overleg vervolgd. We houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen.

Werk je bij een dagblad of tijdschrift of online-redactie in de uitgeverij en heb je vragen over de CAO? Aarzel niet om contact op te nemen met Paul Teixeira, onderhandelaar namens de NVJ.