Eerlijke tarieven staan op de agenda

woensdag 10 april 2019

Dat we 25 januari met elkaar het werk neerlegden en in het ijskoude Den Haag verzamelden is al weer even geleden. Tijd om de balans op te maken. Terugkijkend mogen we trots zijn dat we de noodzaak van eerlijke tarieven voor fotojournalistiek op de agenda hebben gezet. Er was veel aandacht voor de zaak in zowel de landelijke als regionale media en in de politiek. Naast steun van diverse politieke partijen sprak ook minister Van Engelshoven (OCW) haar steun uit en was de actie aanleiding voor de Autoriteit Consument en Markt om een onderzoek naar de minister te doen.

Dat de actie nog steeds impact heeft blijkt ook uit de mail van minister Slob (Media) van afgelopen vrijdag waarin hij oproept tot een Fair Practice Code voor eerlijke tarieven voor freelancers.  

En natuurlijk uit de rechtszaak van vorige week waarin freelancers Britt en Ruud de rechter vroegen De Persgroep te verzoeken hen een billijke vergoeding te betalen voor hun werk. De rechtszaak kon weer rekenen op veel media-aandacht. Vrijdag 17 mei doet de rechter uitspraak.

Hoe gaan we verder?

Uit onze enquête blijkt dat ruim 97 procent door wil gaan met de acties fotojournalistiek!

Dat de eerlijke tarieven op de agenda staan is mooi. Dat de eerlijke tarieven nog niet worden betaald is - jammer genoeg - een feit. Uit de enquête die we jullie stuurden blijkt dan ook – niet heel verrassend – dat jullie door willen gaan met acties. Ruim 97 procent van de bijna 200 fotojournalisten die de enquête invulden, hebben aangegeven door te willen gaan met acties met – net als op 25 januari - als doel toekomstbestendige tarieven. Bijna 70  procent heeft een voorkeur voor een ludieke acties en 40 procent wil opnieuw het werk neerleggen.

Op basis van deze input beraden we ons op dit moment op de beste manier om verder te gaan. Het is ons hierbij in ieder geval duidelijk dat er meerdere acties nodig zullen zijn om ons doel te bereiken. En dat jullie betrokkenheid als groep hierbij essentieel is. Het vervolg zal een lange adem vergen van alle betrokkenen – NVF-leden, NVF-bestuur, NVJ en mediaorganisaties. Het vergt voor alles ook een zeer grote betrokkenheid van jullie de NVF-leden, jullie zíjn namelijk de NVF.

Het eerstvolgende actiemoment zal op de dag van de uitspraak in de zaak tegen de Persgroep vrijdag 17 mei plaatsvinden. Over het hoe en wat horen jullie begin mei meer.

Wat voor soort actie heeft je voorkeur?

Omdat jullie betrokkenheid cruciaal is voor het succes van de vervolgacties willen we graag van jullie weten voor wat voor soort acties jullie het meeste voelen. Op basis van de uitkomsten van de enquête en  gesprekken die we met elf collega-fotojournalisten naar aanleiding van de enquête voerden, leggen we graag de volgende drie concrete acties aan je voor:

 1. Het werk neerleggen op dagen dat beeld heel belangrijk is zoals Koningsdag, Prinsjesdag of belangrijk sportevenement
 2. Een dag met beeldredacteuren van rol te wisselen: beeldredacteuren werken als fotojournalisten en andersom
 3. Een dag het beeld op zwart bij minimaal één toonaangevend dagblad (print en online)

Chronologisch overzicht activiteiten Fotojournalistiek heeft een prijs 

 • 1 oktober - Aftrap campagne – Fotojournalistiek heeft een prijs
 • 2 en 4 oktober overhandigen Beeldboek aan Tweede Kamerleden, SER en Mediafederatie
 • 4 oktober Algemeen Overleg evaluatie Auteurscontractenrecht Tweede Kamer
 • 1 november – Bijeenkomst ANP fotojournalisten
 • 23 november – Bijeenkomst NVF-leden effect nieuw business model ANP/HH – Houten
 • 30 november – Bijeenkomst NVF-leden effect nieuw business model ANP/HH – Den Haag 
 • 11 December – Bijeenkomst NVF-leden effect nieuw business model ANP/HH – Amersfoort
 • 13 December – Bijeenkomst NVF-leden effect business model ANP/HH – Eindhoven
 • 2 Januari – Bijeenkomst fotojournalisten De Limburger – Sittard
 • 15 Januari – Kick off bijeenkomst ‘Landelijke actiedag’
 • 25 Januari – Landelijke actiedag
 • 1 Februari – Buttonactie Zilveren Camera en
 • Februari /Maart – Enquête en telefonische interviews NVF-leden – voortgang acties
 • 3 April – Rechtszaak De Persgroep en Actiemoment voor de Rechtbank
 • 17 Mei uitspraak rechtszaak Van Uem/Rogier versus De Persgroep
 • 18 mei tot en met juni 2020  –  vervolgacties met als doel eisen binnenhalen