Eindbod sociaal plan TMG verworpen

donderdag 23 januari 2014

Er komt vooralsnog geen nieuw sociaal plan bij Telegraaf Media Groep (TMG). De leden van de vakbonden, waaronder de NVJ, hebben het eindbod van de werkgever afgewezen. Bij gebrek aan steun van de leden hebben de vakorganisaties TMG vandaag laten weten op deze basis geen akkoord te zullen sluiten.

Het definitieve eindbod kwam half december na moeizame onderhandelingen tussen TMG en de vier betrokken vakorganisaties. De NVJ besloot het bod neutraal aan de leden bij TMG voor te leggen. De meerderheid van de NVJ-stemmers heeft nu het eindbod verworpen.

Het huidige sociaal plan liep per 1 januari af. Aanvankelijk had TMG vorig jaar na onderhandelingen een eindbod gepresenteerd, waarbij iedereen op basis van de ‘nieuwe’ kantonrechtersformule een bedrag mee zou krijgen met een factor van 0.8. Dit zou echter tot fors lagere vergoedingen leiden. Nader overleg leidde er half december toe dat TMG met een nieuw en hoger eindbod kwam.

Het eindbod voorzag erin dat in het nieuwe plan alsnog zou worden uitgegaan van de ‘oude’ en gunstiger kantonrechtersformule. Daarbij zou voor iedereen, boventalligen en plaatsmakers, eenzelfde correctiefactor gelden van 0,65 procent. Uit reacties van leden blijkt dat het bod alom te laag wordt bevonden.

Naar verwachting is er op korte termijn nader overleg tussen TMG en bonden over de nu ontstane situatie.