Geldende nabestaandenregeling Wegener blijft van toepassing

donderdag 9 januari 2014

De NVJ heeft de werknemers van Wegener laten weten dat de tot nu toe geldende nabestaandenregeling van Wegener van toepassing blijft. Er hoeft niets te worden ondertekend, aldus de NVJ. Eind vorig jaar ontstond verschil van inzicht over de door Wegener aangekondigde wijziging van het nabestaandenpensioen. De NVJ adviseerde toen om het formulier ‘aanmelding partnerpensioen’ niet te ondertekenen.

Wegener heeft in een brief aangegeven te beseffen dat de pensioenregeling van Wegener op grond van de huidige cao voor dagbladjournalisten ‘thans nog moet voldoen aan de bepalingen van de cao minimum pensioenvoorwaarden voor dagbladjournalisten 2005-2009’. Na 31 december 2013 zou volgens Wegener ‘de huidige pensioenregeling worden aangepast’. De NVJ vindt dit echter een verkeerde aanname. Wegener kan op dit moment het nabestaandenpensioen niet wijzigen. Werknemers hoeven dan ook niets te ondertekenen.

De cao voor dagbladjournalisten is weliswaar eind 2013 afgelopen, maar die cao heeft – zolang er geen nieuwe afspraak is gemaakt – nawerking. Gaat Wegener het nabestaandenpensioen nu aanpassen, handelt het bedrijf in strijd met de cao door die nawerking.
 Een nieuwe regeling rond nabestaanden bij Wegener is alleen mogelijk na een inhoudelijke wijziging van de cao voor dagbladjournalisten. Het hangt dus niet af van de datum 31 december 2013, maar van de inhoud van de nieuwe cao voor dagbladjournalisten, aldus de NVJ.