Hoofdredacties Persgroep gaan onderhandeling met freelancers aan

vrijdag 27 mei 2016

In een vervolggesprek met de Persgroep heeft de NVJ haar zorgen geuit over de tariefswijzigingen voor freelancers die per 1 april 2016 zijn ingegaan. In het overleg dat donderdagochtend plaatsvond benadrukte de Persgroep dat de tarieven voor het grootste gedeelte niet nadelig zijn bijgesteld. De NVJ roept zelfstandig journalisten op om hun eigen ontwikkelingen (vertrouwelijk) te melden aan de NVJ.  

De Persgroep erkent dat ze een groot belang heeft bij goede freelance journalisten en signaleert tegelijkertijd dat er geen probleem is om die goede freelancers aan zich te binden. De NVJ bereiken andere geluiden. Veel freelancers zien geen mogelijkheid meer om een redelijke kwaliteit te kunnen leveren voor de door de Persgroep geboden tarieven.
Een grote zorg voor de NVJ is dat het zogenoemde 13 cent tarief de nieuwe standaard wordt. De Persgroep antwoordt hier ontkennend op. Er blijft voldoende ruimte over voor tarieven op maat, aldus de Persgroep. Alle freelancers, die door de tariefstelling in de knel komen en geen kwaliteit meer denken te kunnen leveren, kunnen dit in een persoonlijk gesprek met de betreffende hoofdredactie aankaarten, zo heeft de Persgroep toegezegd. De NVJ wil de Persgroep de kans geven om deze persoonlijke gesprekken te voeren, zodat freelancers een eerlijke beloning krijgen voor hun werk. De Persgroep heeft toegezegd dat alle schrijnende gevallen, dat wil zeggen tariefaanpassingen die tot een onprofessioneel uurtarief leiden, bij de hoofdredacties aangekaart kunnen worden en serieus bekeken zullen worden. 

De NVJ zal de komende weken monitoren of er inderdaad ruimte is voor maatwerk, dat wil zeggen een passend tarief bij de gedane inspanning. De NVJ is zeer benieuwd naar het resultaat van deze gesprekken en roept zelfstandig journalisten op hun ervaringen te melden bij de NVJ. Reacties kunnen worden gestuurd naar vereniging@nvj.nl en worden strikt vertrouwelijk behandeld.


In het gesprek met de Persgroep heeft de NVJ verder haar zorgen geuit over de freelance tarieven in vergelijking met de beloning van journalisten in loondienst. Algemeen secretaris Thomas Bruning: ‘Als de Persgroep zoveel belang hecht aan goede freelance journalisten, zou een gelijke beloning op zijn plaats zijn. Wij constateren nog altijd een groot verschil.’  


De NVJ zal via een langlopende campagne aandacht blijven vragen voor deze ongelijke positie, die slecht is voor de kwaliteit en continuiteit van het journalistieke vak.
 De ervaringen van de freelancers bij de Persgroep na onze gesprekken zullen voor de NVJ bepalend zijn voor  een vervolgoverleg zowel met de Persgroep als met andere bedrijven waar soortgelijke problemen spelen.