Laten we dit samen doen

donderdag 5 september 2019

Daar gaan we dan. Woensdag 11 september beginnen de onderhandelingen met de werkgevers voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die de Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2017-2019 vervangt. Onze doelen zijn duidelijk: loonsverhoging , gelijk werk moet gelijk beloond worden (zoals freelancers, jonge journalisten en digitale functies), een betere balans tussen werk en privé voor iedere journalist en een onafhankelijk onderzoek naar de werkdruk. Column van Ben ter Haar, lid van de cao-delegatie.

Makkelijk zal het niet gaan. De werkgeversdelegatie aan de andere kant van de tafel zal zeker proberen uit te leggen dat er niet voldoende geld is voor een flinke loonsverhoging. Of dat zo terecht is, is nog maar de vraag. Iedereen weet dat de lonen voor journalistiek werk bij dagbladen en tijdschriften de inflatiecorrectie nauwelijks hebben bijgehouden. We weten ook allemaal dat niet iedereen gelijk betaald krijgt voor het verrichten van hetzelfde werk. Uitdagingen voor ons als delegatie om samen met de partners FNV, CNV en de Unie te pleiten voor meer rechtvaardigheid voor iedereen die met hart en ziel zijn werk verricht in de uitgeverijsector.

De sector kan niet zonder de mensen in loondienst, waarvan het aantal eerder afneemt dan toeneemt. Kan niet zonder de freelancers, waarvan sommigen wellicht goed verdienen maar waarvan ook velen onder de limiet betaald krijgen. Het wordt tijd dat werkgevers dat meer gaan inzien. Want alleen door samen te werken houden we onze sector sterk. Het is daarom, zoals altijd bij onderhandelingen, geven en nemen, maar wel op een gelijkwaardig niveau.

Als vertegenwoordigers van de vakbeweging komen wij op voor al onze leden. Dat zal de komende periode ook gebeuren. Maar we zitten niet alleen aan tafel. Jullie zijn onze achterban. Aan jullie de vraag alert te blijven. Volg ons debat op NVJ.nl, lees de nieuwsbrieven die wij via e-mail verspreiden en vooral: reageer. Als jullie proactief zijn, met suggesties komen en zo nodig positieve kritiek leveren, helpt ons dat bij de besprekingen. Zorg dat deze fase die wij samen ingaan, iets van jezelf wordt. Immers, een goede cao, daar is iedereen mee gebaat.

Ben ter Haar, NVJ-lid en lid van de cao-delegatie