Leden akkoord met cao Uitgeverijbedrijf

maandag 15 december 2014

De leden van de NVJ zijn met een meerderheid akkoord gegaan met de cao voor het Uitgeverijbedrijf, die naar verwachting in zal gaan per 1 januari 2015. De NVJ en Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) bereikten op 3 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat over één cao voor de gehele uitgeverijsector. 

De salarissen gaan met terugwerkende kracht, per 1 januari 2014, met 1 procent structureel omhoog. Verder zal worden gekeken welke eenmalige uitkering wordt verstrekt in het kader van de liquidatie van de VUT-fondsen. Uiteraard is een uitkering alleen mogelijk als er nog voldoende vrij vermogen resteert. Voor de totstandkoming van de cao Uitgeverijbedrijf 2015 zal verder een eenmalige uitkering van 0,5 procent plaatsvinden in de maand januari.

Over de verdere invulling van de cao 2015 zal nog onderhandeld worden over ondermeer: salarisverhoging per 2015, pensioenen, overgangsbepalingen en de gevolgen van de wet Werk en Zekerheid.

Alle informatie over de nieuwe cao is te vinden in een speciaal dossier.