Leden NVJ ingestemd met sociaal plan MHL

donderdag 27 juni 2019

Leden werkzaam bij MHL hebben unaniem ingestemd met het sociaal plan dat aan hen is voorgelegd. Dat betekent dat de NVJ een handtekening zal zetten onder het sociaal plan. Het sociaal plan treedt in werking op 1 juli 2019.

(foto: Peter Hilz)

Inhoud

  • Het sociaal plan loopt van 1 juli 2019 t/m 31 december 2021.
  • Gedurende de volledige looptijd van het sociaal plan geldt een plaatsmakersregeling. Iedereen binnen MHL kan aangeven hiervoor in aanmerking te willen komen. Als  de werkgever instemt kan je met een  vergoeding het bedrijf verlaten. Wij hopen hiermee boventalligheid en gedwongen ontslag in de toekomst te voorkomen. De vergoeding die je krijgt gedurende deze periode bedraagt 90% van de vergoeding die je zou krijgen bij gedwongen ontslag (zie hieronder).
  • Mocht er toch sprake zijn van boventalligheid, dan geldt dit sociaal plan ook. De werkgever zal dan een adviesaanvraag indienen bij de ondernemingsraad, waarna werknemers als boventallig kunnen worden aangemerkt. Op dat moment gelden specifieke regels voor werknemers die worden ontslagen. Zij ontvangen een beëindigingsvergoeding, hebben recht op juridische bijstand en op een intakegesprek bij een outplacementbureau. Voor dagbladjournalisten geldt in dit geval dat ze de keuze hebben tussen de regeling uit het sociaal plan of  de vertrekregeling voor 60+ers zoals die in de CAO UB staat. Verder gelden de normale regels voor afspiegeling en herplaatsing zoals het UWV die hanteert.
  • De beëindigingsvergoeding bedraagt ongeveer 1,9 keer de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding zal gedurende de looptijd van dit sociaal plan door wettelijke wijzigingen (een andere berekeningsmethode) omlaag gaan. Dat geldt niet voor de beëindigingsvergoeding zoals wij die zijn overeengekomen. De wijze waarop  die vergoeding wordt berekend blijft gedurende de gehele looptijd van het sociaal plan hetzelfde. De beëindigingsvergoeding bedraagt dus niet precies 1,9 keer de transitievergoeding. Als je graag wil weten hoe hoog jouw beëindigingsvergoeding of plaatsmakersvergoeding precies is kan je die natuurlijk laten berekenen door de juristen van de NVJ.