Lokaal nieuws nu extra belangrijk en toch verlieslijdend

woensdag 25 maart 2020

De NVJ hoopt dat gemeenten de makers van lokaal nieuws willen steunen. Lokale nieuwsmedia (huis-aan-huis-kranten en de digitale versies daarvan) zijn door het coronavirus in zwaar weer terechtgekomen.

Omdat lokale ondernemers nu geen reclame maken voor een zaak die dicht is of veel minder bezoekers trekt, zijn de advertentie-inkomsten enorm gedaald. Tegelijkertijd is de behoefte aan lokaal nieuws juist nu erg groot. Lokale nieuwsmedia worden zowel op papier als digitaal erg goed gelezen. De combinatie van stijgende lezersaantallen en de daling in omzet is wrang.

De NVJ hoopt dat gemeenten de makers van lokaal nieuws willen steunen, zodat de crisis er niet toe leidt dat zij de stekker uit de onderneming moeten trekken. Lokale nieuwsmedia zijn van eminent belang voor de lokale informatievoorziening. Ze vervullen een niet te onderschatten rol in de communicatie tussen (lokale) overheid en burger en burgers en bedrijven onderling. En zij zijn tegelijkertijd de waakhond van de lokale democratie. Het belang van het instandhouden van huis-aan-huisbladen voor de samenleving is groot.

Inmiddels vraagt een aantal lokale nieuwsmedia ook hun lezers om, bijvoorbeeld via het afsluiten van abonnementen, mee te betalen aan de lokale nieuwsvoorziening. Journalistiek is belangrijk werk, juist nu, maar kan niet kosteloos worden gemaakt. De NVJ ondersteunt van harte deze oproep. Ze zal de problematiek van dalende inkomsten bij de nieuwsmedia, zowel lokaal, regionaal als landelijk, ook aankaarten bij minister Slob.