Monitor Freelancers en Media 2015: hoog opgeleid, laag betaald

dinsdag 22 december 2015

Ondanks een hoge opleiding en jarenlange ervaring is het gemiddelde belastbare inkomen van een freelancer krap 23.000 euro. Bijna de helft komt zelfs nauwelijks rond en is afhankelijk van het inkomen van hun partner. Toch is de freelancer positiever dan in 2013. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2015’, dat in opdracht van de NVJ, Dupho, FLA, BNO en Lira en Pictoright is gehouden.

 

Hoe gaat het met de freelancer in 2015?

In opdracht van de beroepsorganisaties NVJ, Dupho, FLA, BNO en de collectieve beheersorganisaties (cbo’s) Lira en Pictoright is dit jaar het onderzoek ‘Monitor Freelancers en Media 2015’ gehouden. Ruim achthonderd freelance journalisten, fotografen, schrijvers, ontwerpers en illustratoren hebben vragen beantwoord over hun werk en inkomen.

Uit de gegeven antwoorden blijkt dat de gemiddelde freelancer 48 jaar, hoogopgeleid (hbo en hoger) en slecht betaald is.

Gemiddelde belastbare inkopen

Ondanks hoge opleiding, jarenlange ervaring en vakmanschap is het gemiddelde belastbare inkomen van de freelancer momenteel € 23.162,00 (in 2013 € 25.000). Sterker nog, bijna de helft van de respondenten geeft aan nauwelijks rond te komen. Vier op de tien (foto)journalisten is zelfs afhankelijk van het inkomen van hun partner.

Het hardst getroffen zijn de fotografen. In één jaar tijd daalde het tarief per foto met € 35,00. In 2014 was het tarief voor een foto € 97,00, in 2015 wat dat nog € 62,00. (Zie ook grafiek over tarieven per betaalwijze)

De meerderheid van de respondenten is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, ziekte of werkloosheid. En als ze deze voorzieningen al zouden willen treffen, laat hun inkomen dat niet toe.

Vertrouwen in de toekomst

Uit de enquête wordt verder duidelijk dat de freelancer nog steeds vertrouwen heeft in zichzelf en in de toekomst. De respondenten zijn hierover positiever dan in 2013. Een grote groep denkt dat het komende jaar het tij zal keren en het eigen inkomen stijgt. Een derde van de ondervraagden is uit overtuiging zelfstandig ondernemer geworden en verwacht dit in de nabije toekomst ook te blijven. Deze groep doet het per definitie beter dan de groep die gedwongen zelfstandig is geworden bijvoorbeeld na ontslag.

En er zijn meer lichtpuntjes. Zo blijkt er een gestage stijging in de betaling voor online magazines. Ook vinden meer freelancers werk via bedrijven en internetorganisaties.

Vaardigheden, opleiding en kennisniveau

Om in deze tijd als freelancer het hoofd boven water te houden zijn vaardigheden zoals vasthoudendheid, veerkracht, flexibiliteit, passie, vakman- en ondernemerschap hard nodig. De professionele freelance journalist, schrijver, fotograaf, illustrator of ontwerper beschikt hierover. Die vaardigheden in combinatie met de hoge opleiding en daarmee het hoge kennisniveau van deze zzp'ers behoren structureel veel beter beloond te worden, aldus de betrokken beroepsorganisaties.