Nieuwe bestuurders sectie Plus+ gezocht

donderdag 12 maart 2015

De NVJ-sectie Plus+ is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Zij zullen de plaats innemen van scheidend secretaris Dick Oosterbaan en vice-voorzitter Dick van der Veen. ‘De journalistiek is volop in beweging en dat laat ook de ouderen onder ons niet onberoerd. Er liggen tal van uitdagingen waaraan het leuk is om te sleutelen’, aldus beide bestuursleden.

Dick Oosterbaan en Dick van der Veen nemen op de Plus+-ledenvergadering van 17 april afscheid als bestuurslid van de sectie. Na twee volle periodes – in totaal 6 jaar – zijn zij niet meer herkiesbaar. Beiden zijn al vanaf het begin betrokken geweest bij de ouderensectie van de NVJ en kijken terug op leerzame jaren waarin ze op verschillende gebieden met plezier aan de belangen van en contacten tussen oudere collega’s mochten werken.

Nieuwe bestuurders

Het sectiebestuur moet vanwege het vertrek worden aangevuld met twee nieuwe bestuurders. ‘Gewoon doen’, vinden Oosterbaan en Van der Veen. ‘De journalistiek is volop in beweging en dat laat ook de ouderen onder ons niet onberoerd. Er liggen tal van uitdagingen waaraan het leuk is om te sleutelen.’ In het nieuwe bestuur worden de portefeuilles onderling verdeeld. Het bestuur hoopt op kandidaten die met name belangstelling hebben voor de onderwerpen pensioenen en het journalistiek erfgoed.

Verkiezing

De bestuursverkiezing verloopt geheel volgens het one-man-one-vote systeem. Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot 1 april aanmelden door een beknopte CV en motivering te sturen naar plus@nvj.nl, of per post aan NVJ-Sectie Plus+, Postbus 75997, 1070 AZ Amsterdam.

Indien zich meer dan twee kandidaten melden, dan worden de namen aan alle Plus+-leden voorgelegd. Zij kunnen via een elektronisch stembiljet hun voorkeur uitspreken.

Deze ledenraadpleging sluit op zondagavond, 12 april om 24.00 uur. De uitslag geldt als een zwaarwegend advies aan de ledenvergadering op vrijdag 17 april waar de uiteindelijke verkiezing plaatsvindt.

Meer informatie

Heeft u liever eerst meer informatie, bel dan met NVJ Plus-voorzitter Aad van Cortenberghe, tel. 06-20407131.