Jan Geert Majoor was een warme en verstandige bruggenbouwer

maandag 18 oktober 2021

Na een lang ziekbed is afgelopen vrijdag oud-hoofdredacteur Jan Geert Majoor (71) overleden. Majoor was nauw betrokken bij de NVJ. Hij leidde tot dit jaar de NVJ-sectie Plus+ en was voorzitter van het Comité Dag voor de Persvrijheid. In juni van dit jaar werd hij uitgeroepen tot lid van verdienste.

Jan Geert Majoor werd in 1990 hoofdredacteur bij het Leidsch Dagblad, vervolgens bij Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, De Gooi- en Eemlander en het samenwerkingsverband van de kranten met het Noordhollands Dagblad, tot slot tot zijn pensioen in 2012.

In zijn lange staat van dienst als hoofdredacteur is er altijd een warme band geweest tussen de NVJ en Jan Geert Majoor, aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. Bruning ervoer Majoor als een innemende man die mensen met afwijkende standpunten bij elkaar bracht. ‘Een hoofdredacteur om te koesteren in een tijd dat het niet vanzelfsprekend was dat de vakbond een goede band met hoofdredacteuren had.’ Majoor was bovendien een hoofdredacteur die weliswaar forse bezuinigingen moest doorvoeren, maar altijd oog hield voor de redactie en de sociale gevolgen. ‘Jan Geert stond voor zijn mensen en deed soms zelf mee als er actie gevoerd moest worden.’

In zijn rol bij de sectie Plus+ was Majoor een warme en verstandige bruggenbouwer. ‘Hij wist een soms verhit bestuur altijd weer op basis van zijn overwicht en diplomatie tot een harmonieus geheel te brengen. We zijn hem dankbaar voor zijn goede werk voor de beroepsgroep en wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte toe.’